Postup : 2015/3014(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000013/2016

Předložené texty :

O-000013/2016 (B8-0106/2016)

Rozpravy :

PV 04/02/2016 - 5
CRE 04/02/2016 - 5

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 26k
26. ledna 2016
O-000013/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000013/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Iskra Mihaylova, za Výbor pro regionální rozvoj

 Předmět: Ostrovní charakter
 Odpověď na plenárním zasedání 

Ostrovní regiony klasifikované jako regiony NUTS-2 a NUTS-3 mají společná trvalá specifika, která je jednoznačně odlišují od pevninských regionů. Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uznává, že ostrovní regiony jsou obecně zdrojem trvalých nevýhod, jež vyžadují zvláštní pozornost.

Avšak při přípravě finančního programového období 2014–2020 nebyly na ostrovní regiony EU na úrovni NUTS-2 a NUTS-3 vyčleněny žádné zvláštní prostředky, pouze je u určitých typů ostrovů možná úprava měr spolufinancování na základě článku 121 nařízení (EU) č. 1303/2013.

– Může Komise jasně definovat, co se rozumí pojmem trvalé znevýhodnění přírodními nebo demografickými podmínkami ve smyslu článku 174 SFEU ve vztahu k ostrovům na úrovni NUTS-2 a NUTS-3?

– Jaké konkrétní nástroje a zdroje politiky soudržnosti jsou k dispozici ke zmírňování znevýhodnění vyplývajících z tohoto ostrovního charakteru?

– Jak hodlá Komise v budoucnu přistupovat k naplňování článku 174 SFEU, pokud jde o uznávání trvalých znevýhodnění, jimž čelí ostrovní regiony na úrovni NUTS-2 a NUTS-3 a která představují neodstranitelnou překážku, jež může mít dopad na dosahování cílů politiky soudržnosti?

– Domnívá se Komise, že by kromě HDP mohly být posuzovány další ukazatele, které jdou nad rámec měření hospodářského výkonu a zohledňují specifika ostrovů, jako například index regionální konkurenceschopnosti, s cílem lépe reflektovat horší hospodářské a sociální podmínky v důsledku trvalých přírodních znevýhodnění těchto regionů?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí