Întrebare parlamentară - O-000013/2016Întrebare parlamentară
O-000013/2016

Insularitatea

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000013/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iskra Mihaylova, în numele Comisia pentru dezvoltare regională

Procedură : 2015/3014(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000013/2016
Texte depuse :
O-000013/2016 (B8-0106/2016)
Voturi :
Texte adoptate :

Regiunile insulare, clasificate ca regiuni NUTS-2 și NUTS-3, dețin caracteristici și particularități permanente comune și specifice care le disting în mod clar de regiunile continentale. La articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se recunoaște faptul că teritoriile insulare se confruntă cu handicapuri permanente, care necesită o atenție specifică.

Totuși, în cadrul pregătirii perioadei de programare financiară 2014-2020, regiunile insulare ale UE de la nivelul NUTS-2 și NUTS-3 nu au primit finanțare specifică, ci doar posibilitatea de modulare a ratelor de cofinanțare pentru anumite tipuri de insule în temeiul articolului 121 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

– Poate Comisia să furnizeze o definiție clară a tipurilor de handicapuri naturale sau demografice permanente în temeiul articolului 174 din TFUE cu care se preconizează că se vor confrunta regiunile insulare de la nivelurile NUTS-2 și NUTS-3?

– Ce instrumente și resurse specifice ale politicii de coeziune sunt disponibile pentru a contracara handicapurile determinate de caracterul insular?

– Ce măsuri va lua Comisia pentru a asigura pe viitor respectarea articolului 174 din TFUE cu privire la recunoașterea handicapurilor permanente cu care se confruntă regiunile insulare de la nivelurile NUTS-2 și NUTS-3 ca obstacol permanent care poate afecta atingerea obiectivelor politicii de coeziune?

– Consideră Comisia că s-ar putea acorda atenție și altor indicatori, pe lângă PIB, care nu se limitează la măsurarea producției economice ci țin seama și de caracteristicile specifice ale insulelor, cum ar fi indexul competitivității regionale, pentru a reflecta mai bine vulnerabilitatea economică și socială determinată de handicapurile naturale permanente cu care se confruntă aceste regiuni?