Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000014/2016

Внесени текстове :

O-000014/2016 (B8-0110/2016)

Разисквания :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.8

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 48kWORD 27k
27 януари 2016 г.
O-000014/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000014/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, от името на групата PPE

 Относно: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI )
 Отговор по време на пленарно заседание 

В момента действат четири споразумения за сътрудничество между държавите членки и ЕС, от една страна, и съответно „Филип Морис интернешънъл“ (PMI), „Джапан тобако интернешънъл“ (JTI), „Империъл тобако лимитид“ (ITL) и „Бритиш америкън тобако“ (BAT). Споразумението с PMI изтича през юли 2016 г. и е необходимо страните да се срещнат скоро, за да обсъдят дали споразумението за сътрудничество следва да бъде продължено.

В продължение на години, и особено след май 2015 г., Комисията отлага публикуването на оценката, свързана със споразумението с PMI. Споразумението с PMI изтича след по-малко от 6 месеца и Европейският парламент, единственият пряко избран орган, не е бил надлежно информиран досега. Това е неприемливо от демократична гледна точка. Европейските граждани трябва да са запознати със становището на Комисията относно възможността за подновяване на споразумението с PMI и на текущите тайни преговори между Комисията и PMI.

1. Кога възнамерява Комисията да представи на Парламента оценките, които той поиска на 3 април 2014 г. в своята резолюция относно „Годишния доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите“ и в резолюцията си относно „Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година“? Какво е причинило значителното забавяне на предоставянето на оценката? Всяко друго отлагане би могло да се разглежда като нарушение на обещанието, дадено от члена на Комисията до Парламента да представи оценката навреме.

2. Какви са основните резултати, постигнати в рамките на действащите споразумения с производителите на тютюневи изделия? Какви са недостатъците? Каква е позицията на Комисията по отношение на добавената стойност на подновяването на действащите споразумения?

3. На какъв етап на развитие са преговорите? Какъв е предвиденият график? Кога и как ще бъде информиран Парламентът?

4. Какви са финансовите последици от споразуменията за Съюза и за държавите членки, в това число по отношение на налаганите глоби през периода, през който те са били в сила?

5. Какво е предложението на Комисията относно предназначението и разпределението на финансовите ползи от бъдещи споразумения?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност