Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000015/2016

Teksty złożone :

O-000015/2016 (B8-0111/2016)

Debaty :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 28k
27 stycznia 2016
O-000015/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000015/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Marco Valli, Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD

 Przedmiot: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Obecnie w mocy są cztery umowy o współpracy między państwami członkowskimi i UE a, odpowiednio, koncernami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT). Umowa z PMI wygasa w lipcu 2016 r., co sprawia, że strony muszą się niebawem spotkać, by przeanalizować, czy umowę o współpracy należy przedłużyć.

Od lat, a zwłaszcza od maja 2015 r., Komisja odkłada publikację oceny dotyczącej umowy z PMI. Umowa z PMI wygasa za niespełna sześć miesięcy, a Parlament, jedyny organ wybierany bezpośrednio, dotychczas nie został należycie poinformowany w tej sprawie. Z demokratycznego punktu widzenia jest to nie do przyjęcia. Obywatele europejscy muszą znać stanowisko Komisji w sprawie możliwości odnowienia umowy z PMI oraz wiedzieć o toczących się zakulisowych negocjacjach między Komisją i PMI.

1. Kiedy Komisja przedstawi Parlamentowi oceny, o które Parlament zwrócił się w dniu 3 kwietnia 2014 r. w swojej rezolucji w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2012 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych oraz w rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012? Czym jest spowodowane to znaczne opóźnienie w przedstawieniu oceny? Jakakolwiek dalsza zwłoka może być postrzegana jako naruszenie obietnicy terminowego dostarczenia oceny, złożonej Parlamentowi przez właściwego komisarza.

2. Jakie są najważniejsze wyniki osiągnięte w ramach obecnych umów z producentami wyrobów tytoniowych? Jakie występują przeszkody? Jakie jest stanowisko Komisji w odniesieniu do wartości dodanej związanej z odnowieniem obecnych umów?

3. Na jakim etapie są negocjacje? Jaki przewidziano harmonogram? Kiedy i w jaki sposób Parlament zostanie poinformowany?

4. Jakie są skutki finansowe umów dla Unii i państw członkowskich i jakie grzywny nałożono w okresie obowiązywania tych umów?

5. Co Komisja proponuje w kwestii przeznaczenia i podziału korzyści finansowych wynikających z przyszłej umowy?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności