Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000016/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000016/2016 (B8-0112/2016)

Keskustelut :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.8

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 101kWORD 26k
27. tammikuuta 2016
O-000016/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000016/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Inés Ayala Sender, S&D-ryhmän puolesta

 Aihe: Tupakkasopimus (PMI-sopimus)
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Tällä hetkellä jäsenvaltioilla ja EU:lla on voimassa neljä yhteistyösopimusta seuraavien yhtiöiden kanssa: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ja British American Tobacco (BAT). PMI-yhtiön kanssa tehty sopimus umpeutuu heinäkuussa 2016, joten sopimuspuolten on tavattava pian selvittääkseen, olisiko yhteistyösopimuksen voimassaoloa jatkettava.

Jo vuosien ajan ja erityisesti toukokuusta 2015 komissio on lykännyt PMI-sopimusta koskevan arvioinnin julkaisemista. PMI-sopimuksen on määrä umpeutua alle puolen vuoden kuluttua eikä Euroopan parlamentille, joka on ainoa suorilla vaaleilla valittu elin, ole vielä annettu asianmukaisia tietoja. Demokratian kannalta tätä ei voida hyväksyä. Unionin kansalaisille on kerrottava, mikä on komission kanta PMI-sopimuksen mahdolliseen uusimiseen ja mitä tapahtuu meneillään olevissa julkisuudelta piilossa tapahtuvissa neuvotteluissa komission ja PMI:n välillä.

1. Milloin komissio antaa parlamentille arviot, joita se pyysi 3. huhtikuuta 2014 päätöslauselmassaan vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta sekä päätöslauselmassaan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012? Mistä johtuu tämä huomattava viive arvioinnin antamisessa? Mahdollisia lisälykkäyksiä voitaisiin pitää komission jäsenen parlamentille antaman, arvioinnin ajoissa toimittamista koskevan lupauksen rikkomisena.

2. Mitkä ovat tupakkayhtiöiden kanssa tehtyjen voimassa olevien sopimusten merkittävimmät myönteiset seuraukset? Entä kielteiset seuraukset? Mikä on komission näkemys nykyisten sopimusten uusimisesta saatavasta lisäarvosta?

3. Mikä on neuvottelujen tilanne? Mikä on neuvotteluiden arvioitu määräaika? Milloin ja miten komissio aikoo tiedottaa asiasta parlamentille?

4. Minkälaisia ovat unioniin ja jäsenvaltioihin kohdistuneet taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien sakot sopimusten voimassaoloajalta?

5. Mitä komissio ehdottaa mahdollisen tulevan sopimuksen avulla saatavan taloudellisen hyödyn käyttötarkoituksen ja jakamisen osalta?

6. Mikä on komission kanta unionin laajuisen tupakkaveron tai -valmisteveron käyttöönottamiseen unionin omien varojen lähteenä, jotta voidaan torjua tupakan salakuljetusta, laitonta valmistusta ja laillisesti valmistettujen mutta asianmukaisia veroja maksamatta myytyjen savukkeiden kauppaa, unionin ohjelmien vahvistamiseen tällä alalla jäsenvaltioiden tukemiseksi ja rahoitusohjelmiin kansanterveyden suojelemiseksi EU:ssa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö