Parlamenti kérdés - O-000016/2016Parlamenti kérdés
O-000016/2016

A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000016/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2016/2555(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000016/2016
Előterjesztett szövegek :
O-000016/2016 (B8-0112/2016)
Elfogadott szövegek :

Jelenleg négy együttműködési megállapodás van hatályban a tagállamok és az Unió, valamint a Philip Morris International (PMI), a Japan Tobacco International (JTI), az Imperial Tobacco Limited (ITL) és a British American Tobacco (BAT) dohánygyárak között. A PMI-vel kötött megállapodás 2016 júliusában lejár, ezért rendelkezései szerint a feleknek a közeljövőben találkozniuk kell annak eldöntése érdekében, hogy megújítják-e a megállapodást vagy sem.

A Bizottság éveken át, és különösen 2015 májusa óta halogatja a PMI-vel kötött megállapodással kapcsolatos értékelés közzétételét. A PMI-vel kötött megállapodás 6 hónapon belül lejár, és a Parlament – az egyetlen közvetlenül választott testület – eddig nem kapott megfelelő tájékoztatást. Ez demokratikus szempontból elfogadhatatlan. Az európai polgároknak ismerniük kell a Bizottság álláspontját a PMI-vel kötött megállapodás megújításának lehetőségéről, illetve a Bizottság és a PMI között a háttérben folyó tárgyalásokról.

1. Mikor fogja a Bizottság a Parlament rendelkezésére bocsátani a Parlament 2014. április 3-i, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 2012. évi éves jelentésében, valamint az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről szóló állásfoglalásában kért értékeléseket? Mi az oka annak, hogy az értékelés közzététele jelentős késedelmet szenved? Bármilyen további halogatás a Bizottság ama ígérete megszegésének tekinthető, hogy az értékelést időben a Parlament rendelkezésére bocsátja.

2. Milyen fő eredményeket sikerült elérni a dohányáru-gyártó cégekkel kötött jelenlegi megállapodások keretében? Mik voltak a megállapodások hátulütői? Mi a Bizottság álláspontja a jelenlegi megállapodások megújításának hozzáadott értékével kapcsolatban?

3. Mi a tárgyalások jelenlegi állása? Milyen ütemterv került előirányozásra? Mikor és hogyan történik majd a Parlament tájékoztatása?

4. Milyen pénzügyi hatásai voltak a megállapodásoknak az Unió és a tagállamok szempontjából, többek között a megállapodások hatálya alatti időszakban behajtott bírságok tekintetében?

5. Mit javasol a Bizottság, a jövőben kötendő esetleges megállapodások esetében milyen célokra fordítsák és hogyan osszák el a befolyó pénzügyi hasznot?

6. Mi a Bizottság álláspontja egy egész Unióra kiterjedő dohányadóról vagy -díjról, amely az Unió saját forrásait növelhetné, és a dohánycsempészet, -hamisítás és az illegális cigaretták elleni küzdelmet finanszírozhatná? Mi a Bizottság álláspontja az ezen a területen a tagállamok támogatása céljából indított uniós programok erősítéséről; és az uniós közegészség védelmét szolgáló uniós programok finanszírozásáról?