Parlamento klausimas - O-000016/2016Parlamento klausimas
O-000016/2016

Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000016/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Inés Ayala Sender, S&D frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2555(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000016/2016
Pateikti tekstai :
O-000016/2016 (B8-0112/2016)
Priimti tekstai :

Šiuo metu galioja keturi valstybių narių bei ES ir atitinkamai „Philip Morris International“ (PMI), „Japan Tobacco International“ (JTI), „Imperial Tobacco Limited“ (ITL) ir „British American Tobacco“ (BAT) bendradarbiavimo susitarimai. Susitarimas su PMI baigs galioti 2016 m. liepos mėn., todėl susitarimo šalys turi netrukus susitikti ir išsiaiškinti, ar bendradarbiavimo susitarimo galiojimą reikėtų pratęsti.

Keletą metų, ypač nuo 2015 m. gegužės mėn., Komisija vis atideda įvertinimo, susijusio su PMI susitarimu, paskelbimą. PMI susitarimo galiojimas baigsis greičiau nei po šešių mėnesių, o Parlamentas, vienintelė tiesiogiai renkama institucija, iki šiol nebuvo tinkamai informuotas. Demokratijos požiūriu tai nepriimtina. ES šalių piliečiai turi žinoti, kokio požiūrio laikosi Komisija dėl galimybės atnaujinti PMI susitarimą ir dėl užkulisinių Komisijos ir PMI derybų.

1. Kada Komisija pateiks Parlamentui įvertinimus, kurių jis prašė 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijoje „2012 m. metinė ataskaita dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu“ ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo? Kas lėmė, kad taip daug vėluojama pateikti įvertinimus? Tolesnį atidėliojimą būtų galima vertinti kaip Komisijos nario pažado Parlamentui laiku teikti įvertinimus netesėjimą.

2. Kokių pagrindinių rezultatų pasiekta pagal dabar galiojančius susitarimus su tabako gamintojais? Kokių būta nesėkmių? Kokia Komisijos pozicija dėl dabar galiojančių susitarimų atnaujinimo pridėtinės vertės?

3. Kokia padėtis derybose? Kokia numatoma darbotvarkė? Kada ir kaip bus informuotas Parlamentas?

4. Kokių finansinių padarinių, įskaitant baudas per susitarimų galiojimo laikotarpį, patyrė Sąjunga ir valstybės narės?

5. Kokiems tikslams ir kaip Komisija siūlo paskirstyti galimo būsimo susitarimo finansinę naudą?

6. Kokia Komisijos pozicija dėl to, kad, siekiant kovoti su tabako kontrabanda, klastojimu ir jo gamyba nelegaliai prekybai, visoje ES būtų taikomas tabako mokestis arba rinkliava, kaip galimas nuosavas ES išteklis; kokia jos pozicija dėl šios srities ES programų stiprinimo siekiant paremti valstybes nares ir dėl viešosios sveikatos Europos Sąjungoje apsaugos finansavimo programų?