Procedure : 2016/2555(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000016/2016

Ingediende teksten :

O-000016/2016 (B8-0112/2016)

Debatten :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Stemmingen :

PV 09/03/2016 - 11.8

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 104kWORD 26k
27 januari 2016
O-000016/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000016/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie

 Betreft: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst)
 Antwoord plenaire 

Momenteel bestaan er vier samenwerkingsovereenkomsten tussen de lidstaten en de EU enerzijds, en Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) en British American Tobacco (BAT) anderzijds. De overeenkomst met PMI verstrijkt in juli 2016, wat betekent dat de partijen bij de overeenkomst binnenkort bijeen moeten komen om te onderzoeken of de samenwerking wordt verlengd of niet.

Jarenlang, en met name sinds mei 2015, verzuimt de Commissie de beoordeling van de PMI-overeenkomst openbaar te maken. De PMI-overeenkomst verstrijkt in minder dan zes maanden en het Parlement, het enige rechtstreeks verkozen orgaan van de EU, is tot nu toe niet correct geïnformeerd. Dit is onaanvaardbaar in een democratisch bestel. De Europese burgers moeten kennis kunnen nemen van het standpunt van de Commissie over de mogelijke verlenging van de PMI-overeenkomst en over de lopende achterkamertjesonderhandelingen tussen de Commissie en PMI.

1. Wanneer zal de Commissie het Parlement de beoordelingen doen toekomen waarom het Parlement op 3 april 2014 in zijn resolutie betreffende het jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – Fraudebestrijding, alsook in zijn resolutie over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, heeft verzocht? Wat is de reden voor de aanzienlijke vertraging bij de terbeschikkingstelling van de beoordeling? Elke verdere vertraging zou gezien kunnen worden als het niet-nakomen door de Commissie van haar belofte om het Parlement tijdig van de beoordeling in kennis te stellen.

2. Wat zijn de belangrijkste resultaten die in het kader van de huidige overeenkomsten met de tabaksfabrikanten zijn geboekt? Wat zijn de tekortkomingen? Wat is het standpunt van de Commissie met betrekking tot de meerwaarde van het verlengen van de bestaande overeenkomsten?

3. In welk stadium bevinden de onderhandelingen zich? Hoe ziet het tijdschema eruit? Wanneer en hoe zal het Parlement worden geïnformeerd?

4. Wat zijn tijdens de looptijd van de overeenkomsten de financiële gevolgen geweest voor de Unie en de lidstaten, boetes inbegrepen?

5. Wat is het voorstel van de Commissie voor de besteding en de verdeling van de financiële voordelen van eventuele toekomstige overeenkomsten?

6. Wat is het standpunt van de Commissie met betrekking tot de invoering van een EU-brede tabaksbelasting of -heffing, als potentiële eigen middelen van de EU, ter bestrijding van sigarettensmokkel, valse sigaretten en zogenaamde "illicit whites" (legaal in het ene land geproduceerde sigaretten, die naar een ander land worden gesmokkeld en daar zonder afdracht van accijnzen en heffingen worden verkocht), alsmede met betrekking tot het versterken van de EU-programma's op deze gebieden ter ondersteuning van de lidstaten, en met betrekking tot de financiering van programma's ter bescherming van de volksgezondheid in de EU?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid