Întrebare parlamentară - O-000016/2016Întrebare parlamentară
O-000016/2016

Acordul privind tutunul (acordul PMI)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000016/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D

Procedură : 2016/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000016/2016
Texte depuse :
O-000016/2016 (B8-0112/2016)
Texte adoptate :

În prezent, există patru acorduri de cooperare în vigoare între statele membre, UE și Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) și, respectiv, British American Tobacco (BAT). Acordul cu PMI, care urmează să expire în iulie 2016, cere părților să se reunească în curând pentru a analiza oportunitatea extinderii sau nu a acordului de cooperare.

De ani de zile și, în special, din mai 2015, Comisia a amânat publicarea evaluării acordului PMI. Acordul PMI va expira în mai puțin de 6 luni, iar Parlamentul, unica instituție aleasă în mod direct, nu a fost ținut la curent în mod corespunzător până acum. Acest fapt este inacceptabil din punct de vedere democratic. Cetățenii europeni trebuie să fie informați cu privire la punctul de vedere al Comisiei despre posibilitatea reînnoirii acordului PMI și despre negocierile din culise dintre Comisie și PMI, aflate în curs de desfășurare.

1. Când va furniza Comisia Parlamentului evaluările solicitate la 3 aprilie 2014 în Rezoluția sa referitoare la Raportul anual pe 2012 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei și Rezoluția sa referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012? Ce anume a provocat această întârziere considerabilă în furnizarea evaluării? Orice amânare suplimentară ar putea fi considerată o încălcare a promisiunii făcute de comisar în fața Parlamentului de a prezenta evaluarea la timp.

2. Care sunt principalele rezultate obținute în cadrul actualelor acorduri cu producătorii de tutun? Care sunt eșecurile? Care este poziția Comisiei cu privire la valoarea adăugată a reînnoirii actualelor acorduri?

3. Care este stadiul negocierilor? Care este calendarul prevăzut? Când și cum va fi informat Parlamentul?

4. Care au fost implicațiile financiare ale acordurilor pentru Uniune și pentru statele sale membre, inclusiv în ceea ce privește amenzile aplicate în perioada în care acordurile au fost în vigoare?

5. Care este propunerea Comisiei cu privire la scopul și distribuția beneficiilor financiare ale viitoarelor acorduri?

6. Care este poziția Comisiei cu privire la introducerea unei taxe pe tutun la nivelul UE, ca o resursă proprie potențială a UE, pentru a combate contrabanda, contrafacerea și țigările fabricate legal în alte țări în scopuri de contrabandă? Care este poziția Comisiei cu privire la consolidarea programelor UE în acest domeniu în vederea sprijinirii statelor membre? Care este poziția Comisiei cu privire la finanțarea programelor de protejare a sănătății publice în UE?