Parlamendi esitatud küsimus - O-000017/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000017/2016

Leping tubakatootjatega (PMI leping)

Suuliselt vastatav küsimus O-000017/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Michael Theurer, fraktsiooni ALDE nimel

Menetlus : 2016/2555(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000017/2016
Esitatud tekstid :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Praegu on liikmesriikidel ja ELil neli kehtivat koostöölepingut tubakatootjatega Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ning British American Tobacco (BAT). Tootjaga PMI sõlmitud leping lõpeb 2016. aasta juulis ja sellega seoses peavad osapooled peagi kohtuma, et kaaluda koostöölepingu pikendamist.

Komisjon on aastaid, eelkõige aga alates 2015. aasta maist lükanud edasi PMI lepinguga seotud hindamise avaldamist. PMI leping lõpeb vähem kui kuue kuu pärast ja Euroopa Parlamenti, mis on ainus otsevalitud organ, ei ole seni piisavalt kursis hoitud. See on demokraatia seisukohast vastuvõetamatu. Euroopa Liidu kodanikud peavad olema kursis komisjoni seisukohaga seoses PMI lepingu võimaliku uuendamisega ja tagatubades toimuvate läbirääkimistega komisjoni ja PMI vahel.

1. Millal kavatseb komisjon esitada hindamised, mida parlament temalt palus 3. aprillil 2014. aastal (vt parlamendi algatusraportit Euroopa Liidu finantshuvide kaitset käsitleva 2012. aasta aruande kohta ja parlamendi resolutsiooni, milles käsitletakse heakskiidu andmist Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele)? Mis on põhjustanud märkimisväärse viibe hindamise esitamisel? Mis tahes täiendavat edasilükkamist võiks käsitleda voliniku sõna murdmisena, sest ta andis parlamendile lubaduse esitada hindamine õigeaegselt.

2. Millised on peamised tubakatootjatega sõlmitud praeguste lepingute raames saavutatud tulemused? Millised on olnud tagasilöögid? Milline on komisjoni arvamus praeguste lepingute pikendamisest tuleneva lisandväärtuse kohta?

3. Milline on läbirääkimiste hetkeseis? Milline on kavandatud ajakava? Millal ja kuidas teavitatakse Euroopa Parlamenti?

4. Milline on olnud lepingute finantsmõju liidule ja liikmesriikidele, sealhulgas trahvid lepingu kehtivusajal?

5. Milline on komisjoni ettepanek tulevaste lepingute eesmärgi ja rahalise kasu jaotamise kohta?