Parlamentin kysymys - O-000017/2016Parlamentin kysymys
O-000017/2016

Tupakkasopimus (PMI-sopimus)

Suullisesti vastattava kysymys O-000017/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michael Theurer, ALDE-ryhmän puolesta

Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000017/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Tällä hetkellä jäsenvaltioilla ja EU:lla on voimassa neljä yhteistyösopimusta seuraavien yhtiöiden kanssa: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ja British American Tobacco (BAT). PMI-yhtiön kanssa tehty sopimus umpeutuu heinäkuussa 2016, joten sopimuspuolten on tavattava pian selvittääkseen, jatketaanko yhteistyösopimuksen voimassaoloa.

Komissio on jo vuosien ajan ja erityisesti toukokuusta 2015 lähtien lykännyt PMI-sopimusta koskevan arvioinnin julkaisemista. PMI-sopimus umpeutuu alle puolen vuoden kuluttua, eikä Euroopan parlamentille, joka on ainoa suorilla vaaleilla valittu elin, ole vielä annettu asianmukaisia tietoja. Demokratian kannalta tätä ei voida hyväksyä. Unionin kansalaisille on kerrottava, mikä on komission kanta PMI-sopimuksen mahdolliseen uusimiseen ja mitä tapahtuu meneillään olevissa julkisuudelta salassa tapahtuvissa neuvotteluissa komission ja PMI:n välillä.

1. Koska komissio antaa parlamentille arviot, joita se pyysi 3. huhtikuuta 2014 (parlamentin valiokunta-aloitteinen mietintö vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta sekä parlamentin päätöslauselma vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012)? Mistä johtuu tämä huomattava viive arvion antamisessa? Mahdollisia lisälykkäyksiä voitaisiin pitää komission jäsenen parlamentille antaman, arvioinnin ajoissa toimittamista koskevan lupauksen rikkomisena.

2. Mitkä ovat tupakkayhtiöiden kanssa tehtyjen nykyisten sopimusten avulla aikaansaadut keskeiset tulokset? Entä kielteiset seuraukset? Mikä on komission näkemys nykyisten sopimusten uusimisesta saatavasta lisäarvosta?

3. Mikä on neuvottelujen tilanne? Millainen on odotettu aikataulu? Milloin ja miten parlamentille tiedotetaan asiasta?

4. Millaisia ovat olleet unioniin ja jäsenvaltioihin kohdistuneet taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien sakot sopimusten voimassaoloaikana?

5. Mitä komissio ehdottaa mahdollisen tulevan sopimuksen avulla saatavan taloudellisen hyödyn käyttötarkoituksen ja jakamisen osalta?