Parlamentarno pitanje - O-000017/2016Parlamentarno pitanje
O-000017/2016

Duhanski sporazum (Sporazum s poduzećem Philip Morris International)

Pitanje za usmeni odgovor O-000017/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Michael Theurer, u ime Kluba ALDE

Postupak : 2016/2555(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000017/2016
Podneseni tekstovi :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Doneseni tekstovi :

Trenutačno su na snazi četiri sporazuma o suradnji između država članica, EU-a i poduzeća Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT). Sporazum s poduzećem Philip Morris International istječe u srpnju 2016., zbog čega se strane trebaju uskoro sastati kako bi ispitale treba li ga produljiti.

Komisija već godinama, osobito od svibnja 2015., odgađa objavljivanje ocjene u vezi sa sporazumom s PMI-jem. Sporazum s PMI-jem istječe za manje od šest mjeseci, a Europski parlament, koji je jedino izravno izabrano tijelo, o tome još nije obaviješten na odgovarajući način. To je demokratski gledano neprihvatljivo. Europske građane mora se upoznati sa stajalištem Komisije kad je riječ o mogućnosti produljenja sporazuma s PMI-jem i o tajnim pregovorima između Komisije i PMI-ja koji su u tijeku.

1. Kada će Komisija Parlamentu dostaviti ocjenu koju je zatražio 3. travnja 2014. (vidi izvješće Parlamenta o vlastitoj inicijativi naslovljeno „Godišnje izvješće za 2012. o zaštiti financijskih interesa EU-a“ te rezoluciju Parlamenta o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012.)? Zbog čega je došlo do tako velikog kašnjenja u slanju ocjene? Svako daljnje odgađanje moglo bi se smatrati kršenjem obećanja koje je povjerenik Komisije dao Parlamentu da će ocjenu isporučiti na vrijeme.

2. Koji su glavni rezultati ostvareni na temelju važećih sporazuma s proizvođačima duhana? Koje su negativne strane tih sporazuma? Koje je stajalište Komisije o dodanoj vrijednosti produljenja postojećih sporazuma?

3. U kojoj su fazi pregovori? Kakav se raspored očekuje? Kada će i na koji način Parlament biti obaviješten?

4. Koje su financijske implikacije sporazuma za Uniju i države članice, uključujući novčane kazne izrečene tijekom razdoblja primjene tih sporazuma?

5. Što Komisija predlaže u pogledu namjene i podjele financijske koristi ostvarene od budućih sporazuma?