Întrebare parlamentară - O-000017/2016Întrebare parlamentară
O-000017/2016

Acordul privind tutunul (acordul PMI)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000017/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Michael Theurer, în numele Grupului ALDE

Procedură : 2016/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000017/2016
Texte depuse :
O-000017/2016 (B8-0113/2016)
Texte adoptate :

În prezent, există patru acorduri de cooperare în vigoare între statele membre, UE și Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) și British American Tobacco (BAT). Acordul cu PMI, care urmează să expire în iulie 2016, stabilește ca părțile să se reunească în curând pentru a analiza posibilitatea prelungirii acordului de cooperare.

De ani de zile și, în special, din mai 2015, Comisia a amânat publicarea evaluării acordului PMI. Acordul PMI va expira în mai puțin de șase luni, iar Parlamentul European, unica instituție aleasă în mod direct, încă nu a fost informat în mod corespunzător. Acest fapt este inacceptabil din punct de vedere democratic. Cetățenii europeni trebuie să fie informați cu privire la punctul de vedere al Comisiei despre posibilitatea reînnoirii acordului PMI și despre negocierile din culise dintre Comisie și PMI, aflate în curs de desfășurare.

1. Când va furniza Comisia Parlamentului evaluările solicitate de Parlament la 3 aprilie 2014 (a se vedea Raportul din proprie inițiativă al Parlamentului referitor la „Raportul anual pe 2012 privind protejarea intereselor financiare ale UE” și Rezoluția Parlamentului referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012)? Ce anume a provocat această întârziere considerabilă în furnizarea evaluării? Orice amânare suplimentară ar putea fi considerată o încălcare a promisiunii făcute de comisar Parlamentului de a prezenta evaluarea la timp.

2. Care sunt principalele rezultate obținute în cadrul actualelor acorduri cu producătorii de tutun? Ce consecințe negative au aceste acorduri? Care este poziția Comisiei cu privire la valoarea adăugată a reînnoirii acordurilor actuale?

3. Care este stadiul negocierilor? Care este calendarul preconizat? Când și în ce mod va fi informat Parlamentul?

4. Care au fost implicațiile financiare ale acordurilor pentru Uniune și pentru statele sale membre, inclusiv în ceea ce privește amenzile aplicate în perioada în care acordurile au fost în vigoare?

5. Care este propunerea Comisiei cu privire la scopul și distribuția beneficiilor financiare ale viitoarelor acorduri?