Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000019/2016

Předložené texty :

O-000019/2016 (B8-0115/2016)

Rozpravy :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.8

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 194kWORD 27k
28. ledna 2016
O-000019/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000019/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, za skupinu GUE/NGL

 Předmět: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI))
 Odpověď na plenárním zasedání 

V současné době jsou v platnosti čtyři dohody o spolupráci mezi členskými státy a EU a společnostmi Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) a British American Tobacco (BAT). Dohoda s PMI vyprší v červenci 2016, což znamená, že by se její smluvní strany měly v blízké době sejít a jednat o jejím případném prodloužení.

Komise už několik let a zejména od května 2015 odkládá zveřejnění hodnocení dohody s PMI. Není jasné, proč Komise takto jedná. Dohoda s PMI vyprší za méně než 6 měsíců a Parlament, jediný přímo volený orgán, nebyl dosud náležitě informován. Z hlediska demokracie je to nepřijatelné. V souladu s Rámcovou úmluvou WHO o kontrole tabáku musí být evropští občané informováni o stanovisku Komise k možnosti obnovení dohody s PMI a o probíhajících neveřejných jednáních mezi Komisí a PMI.

1. Kdy předloží Komise Parlamentu hodnocení, o něž Parlament požádal dne 3. dubna 2014 ve svém usnesení o výroční zprávě za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům a ve svém usnesení o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012? Co je příčinou tohoto výrazného zpoždění? Každý další odklad vážně oslabí úlohu Parlamentu v této záležitosti.

2. Jakých hlavních výsledků bylo dosaženo v rámci stávajících dohod s výrobci tabákových produktů? Jaké nastaly komplikace? Jaký je postoj Komise k přínosu obnovení stávajících dohod?

3. Jaký je aktuální stav jednání? Jaký je jeho plánovaný harmonogram? Kdy a jakým způsobem bude Parlament informován?

4. Jaké finanční důsledky měly pro Unii a členské státy stávající dohody, a to i pokud jde o pokuty vzniklé během období jejich platnosti?

5. Jaký je návrh Komise, pokud jde o účel a rozdělení finančních výnosů z jakékoli budoucí dohody?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí