Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000019/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000019/2016 (B8-0115/2016)

Keskustelut :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.8

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 25k
28. tammikuuta 2016
O-000019/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000019/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, GUE/NGL-ryhmän puolesta

 Aihe: Tupakkasopimus (PMI-sopimus)
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Tällä hetkellä jäsenvaltioilla ja EU:lla on voimassa neljä yhteistyösopimusta seuraavien yhtiöiden kanssa: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ja British American Tobacco (BAT). PMI-yhtiön kanssa tehty sopimus umpeutuu heinäkuussa 2016, joten sopimuspuolten on tavattava pian selvittääkseen, olisiko yhteistyösopimuksen voimassaoloa jatkettava.

Komissio on jo vuosien ajan ja erityisesti toukokuusta 2015 lähtien lykännyt PMI-sopimusta koskevan arvioinnin julkaisemista. On epäselvää, miksi komissio on toiminut näin. PMI-sopimuksen on määrä umpeutua alle puolen vuoden kuluttua, eikä Euroopan parlamentille, joka on ainoa suorilla vaaleilla valittu elin, ole vielä annettu asianmukaisia tietoja. Demokratian kannalta tätä ei voida hyväksyä. Tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen mukaisesti unionin kansalaisille on kerrottava, mikä on komission kanta PMI-sopimuksen mahdolliseen uusimiseen ja mitä tapahtuu meneillään olevissa julkisuudelta salassa tapahtuvissa neuvotteluissa komission ja PMI:n välillä.

1. Milloin komissio antaa parlamentille arviot, joita parlamentti pyysi 3. huhtikuuta 2014 päätöslauselmassaan vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta sekä päätöslauselmassaan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012? Mikä on aiheuttanut tämän merkittävän viipeen? Asian lykkääminen edelleen heikentää merkittävästi parlamentin roolia asiassa.

2. Mitkä ovat tupakkayhtiöiden kanssa tehtyjen voimassa olevien sopimusten avulla saavutetut merkittävimmät myönteiset tulokset? Entä kielteiset vaikutukset? Mikä on komission näkemys nykyisten sopimusten uusimisesta saatavasta lisäarvosta?

3. Mikä on neuvottelujen nykytilanne? Millainen on arvioitu aikataulu? Milloin ja miten parlamentille tiedotetaan?

4. Minkälaisia ovat unioniin ja jäsenvaltioihin kohdistuneet taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien sopimusten mukaiset sakot sopimusten voimassaoloajalta?

5. Mitä komissio ehdottaa mahdollisen tulevan sopimuksen avulla saatavan taloudellisen hyödyn käyttötarkoituksen ja jakamisen osalta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö