Parlamenti kérdés - O-000019/2016Parlamenti kérdés
O-000019/2016

A dohányárukra vonatkozó megállapodás (a PMI-vel kötött megállapodás)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000019/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2016/2555(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000019/2016
Előterjesztett szövegek :
O-000019/2016 (B8-0115/2016)
Elfogadott szövegek :

Jelenleg négy együttműködési megállapodás van hatályban a tagállamok és az Unió, valamint a Philip Morris International (PMI), a Japan Tobacco International (JTI), az Imperial Tobacco Limited (ITL) és a British American Tobacco (BAT) dohánygyárak között. A PMI-vel kötött megállapodás 2016 júliusában lejár, ezért rendelkezései szerint a feleknek a közeljövőben találkozniuk kell annak eldöntése érdekében, hogy megújítják-e a megállapodást vagy sem.

A Bizottság éveken át, és különösen 2015 májusa óta halogatja a PMI-vel kötött megállapodással kapcsolatos értékelés közzétételét. Nem világos, hogy a Bizottság miért teszi ezt. A PMI-vel kötött megállapodás 6 hónapon belül lejár, és a Parlament – az egyetlen közvetlenül választott testület – eddig nem kapott megfelelő tájékoztatást. Ez demokratikus szempontból elfogadhatatlan. A dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménnyel összhangban az európai polgároknak ismerniük kell a Bizottság álláspontját a PMI-vel kötött megállapodás megújításának lehetőségéről, illetve a Bizottság és a PMI között a háttérben folyó tárgyalásokról.

1. Mikor fogja a Bizottság a Parlament rendelkezésére bocsátani a Parlament 2014. április 3-i, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 2012. évi éves jelentésében, valamint az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről szóló állásfoglalásában kért értékeléseket? Mi az oka a jelentős késedelemnek? Bármilyen további halogatás súlyosan károsítja a Parlament szerepét a folyamatban.

2. Milyen fő eredményeket sikerült elérni a dohányáru-gyártó cégekkel kötött jelenlegi megállapodások keretében? Mik voltak a megállapodások hátulütői? Mi a Bizottság álláspontja a jelenlegi megállapodások megújításának hozzáadott értékével kapcsolatban?

3. Mi a tárgyalások jelenlegi állása? Milyen ütemterv került előirányozásra? Mikor és hogyan történik majd a Parlament tájékoztatása?

4. Milyen pénzügyi hatásai voltak a megállapodásoknak az Unió és a tagállamok szempontjából, többek között a megállapodások elfogadása óta behajtott bírságok tekintetében?

5. Mit javasol a Bizottság, a jövőben kötendő esetleges megállapodások esetében milyen célokra fordítsák és hogyan osszák el a befolyó pénzügyi hasznot?