Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000019/2016

Teksty złożone :

O-000019/2016 (B8-0115/2016)

Debaty :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 195kWORD 28k
28 stycznia 2016
O-000019/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000019/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL

 Przedmiot: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Obecnie w mocy są cztery umowy o współpracy między państwami członkowskimi i UE a przedsiębiorstwami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT). Umowa z PMI wygasa w lipcu 2016 r., co sprawia, że strony muszą się niebawem spotkać w celu zbadania, czy umowę należy przedłużyć.

Od lat, a w szczególności od maja 2015 r., Komisja odkłada publikację oceny dotyczącej umowy z PMI. Przyczyny tej decyzji Komisji nie zostały wyjaśnione. Umowa ta wygasa za mniej niż sześć miesięcy, a Parlament, jedyny organ wyłoniony w wyborach bezpośrednich, nie został dotychczas należycie poinformowany w tej sprawie. Jest to nie do przyjęcia z demokratycznego punktu widzenia. Zgodnie z Ramową konwencją Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu obywatele europejscy muszą znać stanowisko Komisji w sprawie możliwości odnowienia umowy z PMI oraz wiedzieć o toczących się zakulisowych negocjacjach między Komisją a PMI.

1. Kiedy Komisja przedstawi Parlamentowi oceny, o które Parlament zwrócił się w dniu 3 kwietnia 2014 r. w swojej rezolucji w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2012 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych oraz w rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012? Co było przyczyną tego znacznego opóźnienia? Wszelkie dodatkowe opóźnienie publikacji spowoduje znaczne umniejszenie roli Parlamentu w tej sprawie.

2. Jakie są główne wyniki osiągnięte w ramach obowiązujących obecnie umów z koncernami tytoniowymi? Jakie występują przeszkody? Jakie jest stanowisko Komisji w odniesieniu do wartości dodanej wynikającej z przedłużenia obecnie obowiązujących umów?

3. Jaki jest stan negocjacji? Jaki przewidziano harmonogram? Kiedy i w jaki sposób Parlament zostanie poinformowany?

4. Jakie są skutki finansowe umów dla Unii i państw członkowskich i jakie grzywny nałożono na mocy tych umów od momentu ich zawarcia?

5. Co Komisja proponuje w kwestii przeznaczenia i podziału korzyści finansowych wynikających z przyszłych umów?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności