Menetlus : 2015/2612(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000021/2016

Esitatud tekstid :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Arutelud :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Hääletused :

PV 10/03/2016 - 7.7

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 101kWORD 25k
3. veebruar 2016
O-000021/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000021/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Jerzy Buzek, Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

 Teema: Eduka andmepõhise majanduse saavutamine
 Vastus täiskogul 

Alljärgnevad küsimused on esitatud komisjonile seoses komisjoni teatisega „Eduka andmepõhise majanduse suunas”.

1. Digitaalne ühtne turg on Euroopa Komisjoni praeguse tööprogrammi üks prioriteete. Seda arvestades on andmepõhine majandus kasvav sektor, mis peaks võimaldama arendada digitaalset maailma, mis vajab lisaks ühenduvusele ühiseid standardeid, koostalitlusvõimet, juurdepääsetavaid platvorme, kiireid võrke ja kõrgjõudlusega andmetöötlustaristut. Kuidas kavatseb komisjon esmajärjekorras toetada lairibataristu, pilvandmetöötluse, uuendatud standardite ja stabiilse õigusraamistiku arendamist, et edendada andmepõhist majandust?

2. Kuidas kavatseb komisjon, võttes arvesse selle valdkonna majanduskasvu, tööhõive- ja konkurentsivõimalusi ning andmekaitset, turvalisust ja eraelu puutumatuse standardite jätkusuutlikkust, tagada, et andmepõhise majanduse raamistik oleks õiguslikult kindel ja kooskõlas andmekaitsestandarditega, kuid samas piisavalt paindlik kohanemiseks digitaalsete turgude muutuva keskkonnaga, et saada andmepõhisest majandusest võimalikult suurt kasu?

3. Praegu on VKEd need, kes saavad Euroopa andmepõhises majanduses tehnoloogia kasutamisest ja innovatsioonist kasu ning edendavad seda. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et luua kõikidele võrdsed võimalused, mis a) võimaldavad VKEdel andmepõhistesse väärtusahelatesse oma andmepinudega aktiivselt panustada ja konkureerida andmepõhise majanduse ülemaailmsete liidritena; b) annavad VKEdele võrdsetel tingimustel ning turvalisuse ja eraelu puutumatusega seotud kaalutlusi nõuetekohaselt arvesse võttes juurdepääsu riigi hallatavatele andmehoidlatele, et seega vallandada nende tunnustatud dünaamilisus ja loovus väärtuslike rakenduste, toodete ja teenuste väljatöötamisel; ning c) ergutavad liikmesriike edendama teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni ja finantstegevust, et hõlbustada konkurentsivõimelise andmepõhise majanduse rakendamist?

4. Andmepõhise majanduse võimaluste ärakasutamiseks on vaja pöörata tähelepanu ettevõtete omanduses olevatele andmetele ja andmetele, mis loovad lisaväärtust koos avatud andmetega. Kuidas kavatseb komisjon jätkata turupõhist normide ja koostalitlusmeetmete ühtlustamist ning soodustada sellist andmete jagamist, mille puhul võetakse arvesse avalike ja eraandmete erinevusi ning järgitakse andmekaitsestandardeid?

5. Kuidas kavatseb komisjon vaatamata asjaolule, et haridus- ja koolitusalased algatused on liikmesriikide eelisõigus, ergutada ja toetada liikmesriike andmetöötluse ja vajalike oskuste arendamisega seotud koolitusalaste algatuste elluviimisel?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika