Parlamentarno pitanje - O-000021/2016Parlamentarno pitanje
O-000021/2016

Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima

Pitanje za usmeni odgovor O-000021/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Jerzy Buzek, u ime Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Postupak : 2015/2612(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000021/2016
Podneseni tekstovi :
O-000021/2016 (B8-0116/2016)
Doneseni tekstovi :

Komisiji su upućena sljedeća pitanja u vezi s njezinom komunikacijom pod nazivom „Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima“.

1. Jedinstveno digitalno tržište jedno je od ključnih prioriteta aktualnog Programa rada Europske komisije. U tom kontekstu gospodarstvo temeljeno na podacima predstavlja sektor u porastu koji bi trebao omogućiti razvoj digitalnog svijeta kojemu su osim povezanosti potrebni i zajednički standardi, interoperabilnost, dostupne platforme, mreže velike brzine te infrastruktura za računalstvo visokih performansi. Kako Komisija namjerava podržati razvoj širokopojasne infrastrukture, računalstva u oblaku i inovacija na području standarda te stabilan pravni okvir kao glavne prioritete za poticanje gospodarstva temeljenog na podacima?

2. S obzirom na mogućnosti rasta, zapošljavanja i konkurentnosti u tom području te uzimajući u obzir zaštitu podataka, sigurnost i održivost standarda koji se odnose na privatnost, kako će se Komisija pobrinuti da okvir za gospodarstvo temeljeno na podacima bude pravno utemeljen i u skladu sa standardima zaštite podataka te istodobno dovoljno fleksibilan da se prilagodi promjenama na digitalnim tržištima kako bi se u najvećoj mjeri iskoristile prednosti koje sa sobom nosi gospodarstvo temeljeno na podacima?

3. U gospodarstvu temeljenom na podacima u Europi trenutačno su mala i srednja poduzeća ta koja imaju koristi od tehnologije i inovacija i koja promiču njihovu uporabu. Koje mjere Komisija namjerava poduzeti kako bi se omogućili jednaki tržišni uvjeti kojima će se: a) malim i srednjim poduzećima omogućiti da svojim paketima podataka aktivno doprinose podatkovnim vrijednosnim lancima i da na svjetskoj razini zauzmu vodeću ulogu u gospodarstvu temeljenom na podacima?, b) malim i srednjim poduzećima pod jednakim uvjetima i uz potpuno poštovanje sigurnosnih standarda i privatnosti omogućiti pristup spremištima podataka kojima upravljaju državna tijela kako bi se potaknula njihova prepoznata dinamičnost i kreativnost u razvoju visokovrijednih aplikacija, proizvoda i usluga?, c) države članice poticati da doprinose financijskim aktivnostima i aktivnostima na području istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se potaknulo uspostavljanje konkurentnog gospodarstva temeljenog na podacima?

4. Za iskorištavanje mogućnosti koje nudi gospodarstvo temeljeno na podacima potrebno je naglasak staviti na podatke u vlasništvu poduzeća i podatke kojima se stvara dodana vrijednost u kombinaciji s otvorenim podacima. Kako će Komisija pratiti tržišno orijentiranu standardizaciju normi i mjera za interoperabilnost te poticati razmjenu podataka pri kojoj se poštuju razlike između otvorenih i osobnih podataka te standardi zaštite podataka?

5. Iako su inicijative na području obrazovanja i stručnog usavršavanja u nadležnosti država članica, kako će Komisija poticati i podržavati države članice u provedbi inicijativa za stručno usavršavanje u pogledu postupanja s podacima i razvoja potrebnih vještina?