Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000021/2016

Pateikti tekstai :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Debatai :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Balsavimas :

PV 10/03/2016 - 7.7

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 186kWORD 29k
2016 m. vasario 3 d.
O-000021/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000021/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Jerzy Buzek, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vadu

 Tema: Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Komisijai pateikiami šie klausimai dėl Komisijos komunikato „Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką“:

1. Bendroji skaitmeninė rinka yra vienas iš pagrindinių dabartinės Komisijos darbo programos prioritetų. Atsižvelgiant į tai, duomenimis grindžiama ekonomika yra augantis sektorius, kuris turėtų padėti plėtoti skaitmeninį pasaulį, kuriam reikia ne tik ryšių, bet ir bendrų standartų, sąveikumo, prieinamų platformų, sparčiojo tinklo ir didelio pajėgumo skaičiavimo infrastruktūros. Kaip Komisija planuoja kaip duomenimis grindžiamos ekonomikos skatinimo prioritetus plėtoti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, debesų kompiuteriją, standartų inovacijas ir stabilią teisinę sistemą?

2. Atsižvelgiant į šios srities augimo, užimtumo ir konkurencingumo galimybių aspektus ir siekiant duomenų apsaugos, saugumo ir privatumo užtikrinimo standartų tvarumo, kaip Komisija užtikrins, kad duomenimis grindžiamos ekonomikos sistema būtų teisiškai patikima ir joje būtų laikomasi duomenų apsaugos standartų, tačiau būtų pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti prie besikeičiančios skaitmeninių rinkų aplinkos, siekiant pasinaudoti kiek įmanoma daugiau privalumų, kurių teikia duomenimis grindžiama ekonomika?

3. Šiuo metu duomenimis grindžiamoje ekonomikoje MVĮ yra įmonės, gaunančios daugiausia naudos iš technologijos ir inovacijų naudojimo ir skatinančios tą naudojimą Europoje. Kokių veiksmų imsis Komisija, kad sukurtų vienodas sąlygas, kuriomis: a) būtų sudaromos sąlygos MVĮ aktyviai savo duomenų rinkiniais prisidėti prie duomenimis grindžiamų vertės grandinių ir kaip pasaulio lyderėms konkuruoti duomenimis grindžiamoje ekonomikoje; b) MVĮ būtų suteikiama prieiga prie valstybės valdomų duomenų saugyklų vienodomis sąlygomis ir tinkamai laikantis saugumo ir privatumo aspektų, tuo būdu išlaisvinant jų pripažintą dinamiškumą ir kūrybingumą plėtojant didelės vertės programas, produktus ir paslaugas, ir c) valstybės narės būtų skatinamos prisidėti prie mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų bei finansinės veiklos, kad būtų palengvintas konkurencingos duomenimis grindžiamos ekonomikos įgyvendinimas?

4. Tam, kad būtų išnaudotos duomenimis grindžiamos ekonomikos galimybės, būtina sutelkti dėmesį į bendrovėms priklausančius duomenis ir duomenis, generuojančius pridėtinę vertę, kartu su atviraisiais duomenimis. Kaip Komisija toliau tęs į rinką orientuotą normų ir sąveikumo priemonių standartizaciją ir skatins dalijimąsi duomenimis, kurį vykdant būtų atsižvelgiama į atvirųjų ir privačių duomenų skirtumus ir duomenų apsaugos standartus?

5. Nepaisant to, kad švietimo ir mokymo iniciatyvos priklauso valstybių narių kompetencijai, kaip Komisija skatins ir rems valstybes nares joms įgyvendinant mokymo iniciatyvas, susijusias su duomenų tvarkymu ir būtinų gebėjimų ugdymu?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika