Întrebare parlamentară - O-000021/2016Întrebare parlamentară
O-000021/2016

  Către o economie de succes bazată pe date

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000021/2016
  adresată Comisiei
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Jerzy Buzek, în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie

  Procedură : 2015/2612(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000021/2016
  Texte depuse :
  O-000021/2016 (B8-0116/2016)
  Texte adoptate :

  Se adresează Comisiei următoarele întrebări cu privire la comunicarea acesteia intitulată „Către o economie de succes bazată pe date”.

  1. Piața unică digitală este una dintre prioritățile esențiale ale actualului Program de lucru al Comisiei. În acest context, economia bazată pe date este un sector în creștere ce ar trebui să permită dezvoltarea mediului digital care, dincolo de simpla conectivitate, necesită standarde comune, interoperabilitate, platforme accesibile, rețele de mare viteză și infrastructură computațională de mare performanță. Cum intenționează Comisia să sprijine dezvoltarea infrastructurii în bandă largă, tehnologia de tip „cloud computing”, inovarea standardelor și un cadru juridic stabil ca priorități absolute pentru stimularea economiei bazate pe date?

  2. Având în vedere oportunitățile de creștere, de locuri de muncă și de competitivitate și ținând cont de constrângerile de protecție a datelor, de securitate și de menținere a standardelor de protecție a intimității, cum intenționează Comisia să asigure un cadru pentru economia bazată pe date care să fie solid din punct de vedere juridic, să respecte standardele de protecție a datelor, totodată însă suficient de flexibil pentru a se adapta la mediul în schimbare al piețelor digitale pentru a fructifica maximul de beneficii aduse de economia bazată pe date?

  3. În prezent, IMM sunt cele care beneficiază de pe urma tehnologiei și a inovării, stimulând recurgerea la acestea, în economia bazată pe date din Europa. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a asigura un mediu concurențial echitabil care a) să permită IMM să contribuie în mod activ cu propriile baze de date la lanțurile de valoare adăugată bazate pe date și să concureze din postura de lideri globali într-o economie bazată pe date? b) să permită IMM accesul la bazele de date ale administrației publice, în condiții de egalitate și cu respectarea deplină a condițiilor de securitate și protecție, permițând astfel acestora să își manifeste dinamismul și creativitatea în dezvoltarea de aplicații, produse și servicii de mare valoare? c) să încurajeze statele membre să contribuie prin activități financiare, de cercetare, dezvoltare și inovare la adoptarea mai ușoară a unei economii competitive, bazate pe date?

  4. Este necesară concentrarea atentă pe datele deținute de companii și pe date ce generează valoare adăugată, în combinație cu date publice, pentru deplina exploatare a oportunităților economiei bazate pe date. Cum înțelege Comisia să urmărească o standardizare a normelor și a măsurilor de interoperabilitate, dictată de piață, și să încurajeze partajarea datelor, cu respectarea diferențelor dintre datele publice și cele cu caracter privat, precum și a standardelor de protecție a datelor?

  5. Deși educația și inițiativele de formare sunt prerogativele statelor membre, cum va încuraja și susține Comisia statele membre în implementarea de inițiative de formare profesională privind tratamentul datelor și dezvoltarea competențelor aferente?