Postup : 2015/2612(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000021/2016

Predkladané texty :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.7

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 28k
3. februára 2016
O-000021/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000021/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Jerzy Buzek, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

 Vec: Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch
 Odpoveď v pléne 

Tieto otázky sú pre Komisiu a týkajú sa jej oznámenia s názvom Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch.

1. Jednotný digitálny trh je jednou z kľúčových priorít pracovného programu Komisie. V tejto súvislosti predstavuje hospodárstvo založené na údajoch rozvíjajúci sa sektor umožňujúci rozvoj digitálneho sveta, ktorý okrem pripojenia potrebuje spoločné normy, interoperabilitu, prístupné platformy, vysokorýchlostné siete a vysoko výkonnú výpočtovú infraštruktúru. Ako plánuje Komisia podporiť vytvorenie širokopásmovej infraštruktúry, cloud computing, inovácie v oblasti noriem a stabilný právny rámec ako najvyššie priority pri podpore hospodárstva založeného na údajoch?

2. Ako Komisia zabezpečí, vzhľadom na rast, zamestnanosť a príležitosti na konkurencieschopnosť v tejto oblasti a vzhľadom na ochranu údajov, bezpečnosť a udržateľnosť noriem ochrany súkromia, aby bol rámec hospodárstva založeného na údajoch silný z pohľadu zákonnosti a dodržiaval normy na ochranu údajov, a zároveň dostatočne flexibilný na to, aby sa prispôsobil meniacemu sa prostrediu digitálnych trhov a čo najviac využil výhody hospodárstva založeného na údajoch?

3. V súčasnosti sú to MSP, ktoré majú v Európe osoh z rozširujúceho sa využívania technológií a inovácií v hospodárstve založenom na údajoch. Aké kroky podnikne Komisia na vytvorenie rovnakých podmienok, ktoré a) umožnia MSP, aby aktívne prispeli vlastnými dátami do dátových hodnotových reťazcov a mohli súťažiť ako globálni lídri v hospodárstve založenom na údajoch? b) zabezpečia MSP prístup k vládou spravovaným úložiskám údajov za rovnakých podmienok a s náležitým ohľadom na aspekty bezpečnosti a ochrany súkromia, čím sa využije ich uznávaná dynamika a tvorivosť pri vytváraní vysokohodnotných aplikácií, výrobkov a služieb? c) povzbudia členské štáty k tomu, aby prispeli do výskumu, vývoja a inovácií a na finančné činnosti, čím sa uľahčí prijatie konkurencieschopného hospodárstva založeného na údajoch?

4. Na využívanie príležitostí, ktoré prináša hospodárstvo založené na údajoch, je nevyhnutné zamerať sa na údaje vo vlastníctve spoločností a údaje vytvárajúce pridanú hodnotu v kombinácii s otvorenými údajmi. Ako bude Komisia pokračovať v trhovo orientovanej normalizácii noriem a opatrení interoperability a podpore výmeny údajov, ktorá rešpektuje rozdiely medzi normami pre otvorené a súkromné údaje, ako aj normami na ochranu údajov?

5. Hoci sú iniciatívy zamerané na vzdelávanie a odbornú prípravu výlučne v kompetencii členských štátov, akým spôsobom Komisia povzbudí a podporí členské štáty pri vykonávaní iniciatív odbornej prípravy, ktoré sa týkajú spracúvania údajov a rozvoja potrebných zručností?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia