Förfarande : 2015/2612(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000021/2016

Ingivna texter :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Debatter :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.7

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 25k
3 februari 2016
O-000021/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000021/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Jerzy Buzek, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 Angående: Mot en blomstrande datadriven ekonomi
 Svar i kammaren 

Nedanstående frågor ställs till kommissionen avseende dess meddelande ”Mot en blomstrande datadriven ekonomi”.

1. Den digitala inre marknaden är en av de främsta prioriteringarna i kommissionens innevarande arbetsprogram. I detta sammanhang är den datadrivna ekonomin en växande sektor som bör möjliggöra utvecklingen av den digitala världen som, utöver anslutningsmöjligheter, behöver gemensamma standarder, driftskompatibilitet, tillgängliga plattformar, höghastighetsnät och datainfrastruktur med hög prestanda. Hur avser kommissionen att stödja utvecklingen av bredbandsinfrastruktur, molnbaserade datortjänster, innovativa standarder och en stabil rättslig ram, som är topprioriteringar för att främja en datadriven ekonomi?

2. Mot bakgrund av tillväxt-, sysselsättnings- och konkurrensmöjligheterna på detta område, utan att bortse från uppgiftsskydd, säkerhet och hållbara integritetsbestämmelser, hur kommer kommissionen att säkerställa att ramen för en datadriven ekonomi vilar på en stabil rättsligt grund och respekterar uppgiftsskyddsbestämmelserna, samtidigt som den är så flexibel att den kan anpassas till förändringarna på de digitala marknaderna för att i största möjligt utsträckning dra fördel av en datadriven ekonomi?

3. För närvarande är det de små och medelstora företagen som drar nytta av och främjar användningen av teknik och innovation inom den datadrivna ekonomin i Europa. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att skapa likvärdiga förutsättningar som a) gör det möjligt för små och medelstora företag att aktivt bidra med sina egna datavolymer till datadrivna värdekedjor och konkurrera som globala ledare i den datadrivna ekonomin, b) på lika villkor och med vederbörlig respekt för säkerhets- och integritetsaspekter ger små och medelstora företag tillgång till offentligt förvaltade dataregister för att frigöra deras erkända dynamik och kreativitet när det gäller att utveckla tillämpningar, produkter och tjänster av högt värde och c) uppmuntrar medlemsstaterna att bidra med forskning, utveckling och innovation samt finansiell verksamhet för att underlätta antagandet av en konkurrenskraftig datadriven ekonomi?

4. För att man ska kunna utnyttja de möjligheter som en datadriven ekonomi erbjuder måste fokus ligga på företagsägd data och mervärdeskapande data tillsammans med öppna data. Hur kommer kommissionen att gå tillväga för att genomdriva en marknadsdriven standardisering av normer och driftskompatibilitetsåtgärder och främja datadelning som respekterar skillnaderna mellan öppna och privata data liksom uppgiftsskyddsstandarder?

5. Utbildningsinitiativ faller visserligen inom medlemsstaternas befogenheter, men på vilket sätt kommer kommissionen att främja och stödja medlemsstaterna i genomförandet av utbildningsinitiativ för databehandling och utveckling av nödvändiga färdigheter?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy