Parlamentarna pitanja
PDF 193kWORD 26k
10. veljače 2016.
O-000024/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000024/2016
upućena Vijeću
članak 128
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, u ime Kluba ALDE

 Predmet: Prema podacima Europola najmanje se 10 000 izbjegličke djece smatra nestalima

Prema podacima Europola, po dolasku u Europu i nakon što su ih registrirala nacionalna tijela nestalo je najmanje 10 000 djece izbjeglica koja su bez pratnje. Europol smatra da 27 % od milijun izbjeglica koji su stigli u Europu prošle godine čine maloljetnici. Prema nekim humanitarnim organizacijama te su procjene vrlo suzdržane. Pretpostavlja se da bande koje su raširene po cijeloj Europi ciljaju maloljetnike radi seksualnog iskorištavanja i ropstva pa čak i za trgovinu organima.

1. Raspolaže li Vijeće podacima o broju maloljetnika bez pratnje registriranih kao izbjeglice (po državi i po godištu)?

2. Postoji li posebna procedura za praćenje tih maloljetnika nakon što ih se registrira?

3. Što Vijeće namjerava učiniti kako bi se pobrinulo da ta djeca koja se smatraju nestalima ne završe u kriminalnom okruženju protiv svoje volje?

4. Što Europol čini kako bi pratio i pronašao tu nestalu djecu i spasio ih od zločinačkih bandi?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti