Postup : 2016/2575(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000027/2016

Předložené texty :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 27k
15. února 2016
O-000027/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000027/2016
Radě
článek 128 jednacího řádu
Pavel Svoboda, za Výbor pro právní záležitosti
Cecilia Wikström, za Petiční výbor

 Předmět: Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte (přes hranice) v Evropě
 Odpověď na plenárním zasedání 

V souvislosti s nadcházející revizí nařízení Brusel IIa a s rostoucím znepokojením veřejnosti, které se projevuje zvyšujícím se počtem peticí zaslaných Parlamentu, žádáme Radu, aby se vyjádřila k následujícím otázkám:

1. S ohledem na článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, který se týká justiční spolupráce v občanských věcech, má Rada v úmyslu zjednodušit zásady a pokyny pro posílení spolupráce v přeshraničních záležitostech týkajících se dětí prosazováním opatření, jako je mediace a smírčí řízení, zahrnujících biologickou rodinu předtím, než je dítě dáno k adopci, a vždy s ohledem na nejvlastnější zájem dítěte?

2. Jak hodlá Rada podporovat dialog a sdílení osvědčených postupů mezi sociálními službami s ohledem na vytvoření politik, které podpoří rodiny a umožní jim pečovat o vlastní děti s maximálním důrazem na jejich dobré podmínky, čímž se sníží počet děti, které by byly případně odebrány nebo dány k adopci? Hodlá Rada podporovat umísťování sourozenců do stejné pěstounské rodiny před konečnou adopcí s cílem chránit nejvlastnější zájmy dítěte?

3. Jak hodlá Rada monitorovat a koordinovat fungování sociální péče o děti v členských státech s ohledem na různé kulturní a společenské tradice a se zvláštním zaměřením na postupy adopce v přeshraničních případech, aby zajistila ochranu nejvlastnějšího zájmu dítěte?

4. Podpořila by Rada vytvoření specializovaných senátů v rámci soudů pro rodinné právo, pokud je to možné, aby se zajistila soudržnost a rychlý návrat v přeshraničních případech? Podpoří Rada přeshraniční mediační subjekty v rámci stávající justiční spolupráce v EU jako krajní prostředek pro řešení přeshraničních případů únosů dětí a sporů o rodičovská práva?

5. Mohla by Rada sdělit, zda by podpořila případnou celoevropskou iniciativu vedenou Komisí a zaměřenou na spuštění internetového portálu, na němž by byly jasnou a přístupnou formou uvedeny relevantní právní informace o postupech v oblasti adopce v členských státech a o příslušných orgánech a institucích, na které se lze obrátit v případech, které zahrnují přeshraniční únos dítěte?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí