Procedure : 2016/2575(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000027/2016

Indgivne tekster :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 25k
15. februar 2016
O-000027/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000027/2016
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Pavel Svoboda, for Retsudvalget
Cecilia Wikström, for Udvalget for Andragender

 Om: Beskyttelse af barnets tarv (på tværs af grænser) i Europa
 Besvarelse på plenarmøde 

I forbindelse med den kommende revision af Bruxelles IIa-forordningen og på baggrund af den voksende bekymring i offentligheden, som er kommet til udtryk gennem et voksende antal andragender til Parlamentet, anmodes Rådet om at tage stilling i følgende spørgsmål:

1. Har Rådet på baggrund af artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der vedrører det retlige samarbejde i civile spørgsmål, til hensigt at strømligne principperne og retningslinjerne med sigte på at øge samarbejdet i grænseoverskridende sager vedrørende børn ved at fremme foranstaltninger, såsom mægling og forlig, herunder med den biologiske familie, inden et barn gives til adoption, og altid tage hensyn til barnets tarv?

2. Hvordan vil Rådet fremme dialogen og udvekslingen af bedste praksis mellem de sociale tjenester med henblik på at udvikle politikker, der understøtter familierne i opdragelsen af deres børn under den største hensyntagen til deres velfærd, og herved reducere antallet af børn, der kommer i pleje eller frigives til adoption? Agter Rådet at tilskynde til, at søskende anbringes i den samme plejefamilie inden endelig adoption med henblik på at beskytte barnets tarv?

3. Hvordan agter Rådet på baggrund af den forskelligartede kulturelle og sociale arv at sørge for overvågning og koordination af børnevelfærdstjenesternes funktion i medlemsstaterne med særlig fokus på adoptionspraksis i grænseoverskridende sager for at sikre, at barnets interesser tilgodeses?

4. Ville Rådet, hvor det er muligt, støtte udpegelsen af særlige kamre inden for familiedomstole for at sikre sammenhæng og en hurtig tilbagesendelsesprocedure i sager, der går på tværs af grænserne? Vil Kommissionen fremme grænseoverskridende mæglingsorganer inden for den eksisterende ramme for retligt samarbejde i EU som en sidste udvej for at håndtere sager med bortførelse af børn på tværs af grænser samt tvister om forældremyndighed?

5. Kan Rådet redegøre for, hvorvidt det vil støtte et eventuelt EU-dækkende initiativ ledet af Kommissionen med det formål at oprette en netportal, der indeholder relevant retlig information om medlemsstaternes adoptionsprocedurer og oplysninger om, hvilke myndigheder og institutioner man bør henvende sig til i sager om bortførelser på tværs af grænser, opstillet på en klar og tilgængelig måde?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik