Menettely : 2016/2575(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000027/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 25k
15. helmikuuta 2016
O-000027/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000027/2016
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pavel Svoboda, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta
Cecilia Wikström, Vetoomusvaliokunnan puolesta

 Aihe: Lapsen edun ottaminen parhaiten huomioon rajojen yli Euroopassa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Voiko neuvosto vastata seuraaviin kysymyksiin, kun otetaan huomioon Bryssel IIa -asetuksen tuleva uudelleentarkastelu ja yleisön kasvava huolestuminen, joka ilmenee Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten lukumäärän kasvamisena:

1. Ottaen huomioon SEUT-sopimuksen 81 artiklan oikeudellisesta yhteistyöstä siviiliasioissa, aikooko neuvosto virtaviivaistaa yhteistyöhön liittyviä periaatteita ja suuntaviivoja lapsia koskevissa rajat ylittävissä asioissa edistämällä sellaisia toimia kuin välitystoiminta ja sovittelu, myös biologisen perheen kanssa, ennen kuin lapsi sijoitetaan adoptoitavaksi, ja ottaen aina parhaiten huomioon lapsen etu?

2. Miten neuvosto edistää vuoropuhelua ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sosiaalipalvelujen välillä sellaisten politiikkatoimien kehittämiseksi, joilla tuetaan perheitä niin, että ne voivat kasvattaa lapsensa huolehtien parhaalla mahdollisella tavalla heidän hyvinvoinnistaan ja siten vähentää lopulta huostaan otettavien tai adoptoitaviksi sijoitettaviin lasten lukumäärää? Miten neuvosto aikoo kannustaa sisarusten sijoittamiseen samaan sijaisperheeseen ennen adoptointia, jotta voidaan parhaiten suojella lapsen etua?

3. Ottaen huomioon kulttuurinen ja sosiaalinen perintö, miten neuvosto aikoo seurata ja koordinoida lapsen hyvinvointipalvelujen toimintaa jäsenvaltioissa kiinnittäen erityistä huomiota adoptiomenettelyihin rajat ylittävissä tapauksissa, jotta voidaan parhaiten suojella lapsen etua?

4. Voisiko neuvosto tukea erityisjaostojen perustamista perhetuomioistuimiin, silloin kun se on mahdollista, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen ja nopea palauttaminen rajat ylittävissä tapauksissa? Aikooko neuvosto edistää rajat ylittävien välityselinten toimintaa EU:n oikeudellisen yhteistyön nykyisessä kehyksessä viimeisenä keinona rajat ylittävissä lasten kaappaustapauksissa ja huoltajuuskiistoissa?

5. Voiko neuvosto ilmoittaa, aikooko se tukea mahdollisia komission johtamia Euroopan laajuisia aloitteita, joilla pyritään käynnistämään internetportaali, jossa esitetään selkeällä ja helppopääsyisellä asiaa koskevat oikeudelliset tiedot jäsenvaltioiden adoptiomenettelyistä ja luetellaan asiaankuuluvat viranomaiset ja elimet, joiden puoleen voi kääntyä rajat ylittävissä kaappaustapauksissa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö