Procedūra : 2016/2575(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000027/2016

Pateikti tekstai :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Debatai :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 185kWORD 28k
2016 m. vasario 15 d.
O-000027/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000027/2016
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Pavel Svoboda, Teisės reikalų komiteto vadu
Cecilia Wikström, Peticijų komiteto vadu

 Tema: Vaiko interesų apsauga Europoje tarpvalstybiniu mastu
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Dėl to, kad greitai bus peržiūrėtas būsimą Briuselio IIa reglamentas, ir to, kad didėja visuomenės susirūpinimas, išreikštas padidėjusiu Parlamentui atsiųstų peticijų skaičiumi, prašom Tarybą išreikšti savo poziciją toliau nurodytais klausimais.

1. Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnį, susijusį su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, ar Taryba rengiasi supaprastinti bendradarbiavimo tarpvalstybiniais klausimais, susijusiais su vaikais, gerinimo principus ir gaires, skatindama tokias priemones, kaip tarpininkavimas ir taikinimas, įskaitant biologinę šeimą, prieš tai, kai vaikas įvaikinamas, ir visuomet atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus?

2. Kaip Taryba palengvins socialinių tarnybų dialogą ir dalijimąsi geriausia praktika siekiant sukurti politiką, kuria būtų remiamos šeimos, kad jos savo vaikus galėtų auginti didžiausią dėmesį skirdamos jų gerovei, ir kuria būtų mažinamas į globos namus perkeliamų arba įvaikinamų vaikų skaičius? Ar Taryba rengiasi skatinti prieš galutinį įvaikinimą brolius ir seseris skirti globoti tai pačiai globėjų šeimai, kad būtų apsaugoti geriausi vaiko interesai?

3. Atsižvelgiant į kultūros ir socialinio paveldo įvairovę, kaip Taryba planuoja stebėti ir koordinuoti įvairių valstybių narių vaikų gerovės tarnybų veikimą, ypatingą dėmesį atkreipiant į įvaikinimo praktiką tarpvalstybinių bylų atvejais, siekiant užtikrinti, kad būtų išsaugoti geriausi vaiko interesai?

4. Ar Taryba pritartų tam, kad, kai įmanoma, šeimos teismuose būtų sukurtos specializuotos kolegijos, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir greita grąžinimo procedūra tarpvalstybinių bylų atvejais? Ar Taryba palengvins tarpvalstybinių tarpininkavimo institucijų plėtojimą esamoje teisminio bendradarbiavimo ES viduje sistemoje kaip paskutinę galimybę sprendžiant tarpvalstybines bylas dėl ginčų, susijusių su vaiko pagrobimu ir tėvų globa?

5. Ar Taryba galėtų nurodyti, ar ji paremtų bet kokią galimą Komisijos vadovaujamą visą Europą apimančią iniciatyvą, kuria būtų siekiama įsteigti interneto portalą, kuriame būtų aiškiai ir prieinamai nurodyta susijusi teisinė informacija apie valstybių narių įvaikinimo procedūras ir atitinkamas valdžios institucijas ir įstaigas, į kurias reikėtų kreiptis tarpvalstybiniais vaiko pagrobimo atvejais?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika