Procedūra : 2016/2575(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000027/2016

Iesniegtie teksti :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Debates :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 184kWORD 28k
2016. gada 15. februāris
O-000027/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000027/2016
Padomei
Reglamenta 128. pants
Pavel Svoboda, Juridiskā komiteja komitejas vārdā
Cecilia Wikström, Lūgumrakstu komiteja komitejas vārdā

 Temats: Bērna interešu aizsardzība (pāri robežām) Eiropā
 Atbilde plenārsēdē 

Saistībā ar gaidāmo regulas „Brisele IIa” pārskatīšanu un augošajām sabiedrības bažām, par ko liecina aizvien lielākais Eiropas Parlamentam adresēto lūgumrakstu skaits, Padome tiek lūgta paust nostāju par šādiem jautājumiem:

1. Ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. pantu, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās, — vai Padome ir paredzējusi optimizēt principus un pamatnostādnes, kuru mērķis ir uzlabot sadarbību pārrobežu lietās, kas attiecas uz bērniem, veicinot pasākumus, piemēram, starpniecību un samierināšanu, tostarp ar bioloģisko ģimeni, pirms bērns tiek nodots adopcijai, un vienmēr ņemot vērā bērna intereses?

2. Kā Padome veicinās dialogu un paraugprakses apmaiņu starp sociālajiem dienestiem, lai izstrādātu politiku, kas palīdz ģimenēm audzināt savus bērnus ar vislielākajām rūpēm par viņu labklājību, un tādējādi samazinātu to bērnu skaitu, kas visbeidzot tiek ņemti aprūpē vai nodoti adopcijai? Vai Padome plāno mudināt bērna interešu labā pirms galīgās adopcijas ievietot brāļus un māsas vienā un tajā pašā audžuģimenē?

3. Ņemot vērā kultūras un sociālā mantojuma dažādību, — kā Padome paredz bērnu labklājības dienestu darbības uzraudzību un koordinēšanu visās dalībvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot adopcijas praksei pārrobežu lietās, lai nodrošinātu bērna interešu ievērošanu?

4. Vai Padome atbalsta, ja iespējams, specializētu palātu izveidošanu ģimenes tiesās, lai nodrošinātu konsekvenci un ātru atgriešanas procedūru pārrobežu lietās? Vai Padome plāno veicināt pārrobežu starpniecības struktūras pastāvošās tiesu iestāžu sadarbības ietvaros Eiropas Savienībā kā galējo līdzekli, lai risinātu pārrobežu lietas par bērnu nolaupīšanu un strīdiem par vecāku aizgādības tiesībām?

5. Vai Padome varētu paskaidrot, vai tā atbalstītu iespējamu Komisijas ierosinātu visas Eiropas mēroga iniciatīvu, kuras mērķis būtu tīmekļa portāla izveide, kurā skaidri un pieejami būtu sniegta atbilstīga juridiska informācija par dalībvalstu adopcijas procedūrām, kā arī skaidrā un pieejamā veidā uzskaitītas attiecīgās iestādes un struktūras, pie kurām iespējams vērsties pārrobežu nolaupīšanas gadījumā?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika