Proċedura : 2016/2575(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : O-000027/2016

Testi mressqa :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Dibattiti :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Votazzjonijiet :

Testi adottati :


Mistoqsijiet parlamentari
PDF 193kWORD 28k
15 ta' Frar 2016
O-000027/2016
Mistoqsija għal tweġiba orali O-000027/2016
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali
Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

 Suġġett: Il-protezzjoni tal-aħjar interess tat-tfal (minn fruntiera għall-oħra) fl-Ewropa
 Tweġiba fil-plenarja 

Fil-kuntest tar-rieżami li jmiss tar-Regolament Brussell IIa u tat-tħassib pubbliku li kull ma jmur qed jiżdied, kif jidher ċar minn għadd dejjem akbar ta’ petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament, il-Kunsill qed jintalab jieħu pożizzjoni dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

1. Fid-dawl tal-Artikolu 81 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li tikkonċerna l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili, il-Kunsill biħsiebu Streamline prinċipji u linji gwida mmirati lejn it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fi kwistjonijiet transkonfinali relatati mat-tfal, billi jippromwovu miżuri bħall-medjazzjoni u l-konċiljazzjoni tal-familja, inklużi t-tfal bijoloġiċi, qabel ma jiġi ppreżentat għall-adozzjoni, u dejjem b’kunsiderazzjoni tal-aħjar interess tat-tfal?

2. Il-Kunsill kif se tiffaċilita d-djalogu u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki fost is-servizzi soċjali bil-ħsieb li jiġu żviluppati politiki li jappoġġaw il-familji biex irabbu t-tfal tagħhom bi tħassib kbir għall-benesseri tagħhom, u b’hekk jitnaqqas l-għadd ta’ tfal li jittieħdu mill-kustodja tal-ġenituri jew eventwalment ippreżentati għall-adozzjoni? Il-Kunsill għandu l-intenzjoni li jinkoraġġixxi t-tqegħid ta’ aħwa fl-istess familja foster qabel l-adozzjoni finali, sabiex jitħarsu l-aħjar interessi tat-tfal?

3. Il-Kunsill, fid-dawl tad-diversità tal-wirt kulturali u soċjali, kif jipprevedi l-monitoraġġ u l-koordinament tal-funzjonament tas-servizzi ta’ welfare tat-tfal fl-Istati Membri kollha, b’enfasi partikolari fuq il-prattiki ta' adozzjoni f’każijiet transfruntiera, sabiex ikun żgurat li jitħares l-aħjar interess tat-tfal?

4. Il-Kunsill tikkunsidra li tappoġġa d-deżinjazzjoni, fejn possibbli, ta’ awli speċjalizzati fi ħdan il-qrati tal-familja sabiex jiġu żgurati l-koerenza u proċedura rapida ta’ ritorn f’każijiet transkonfinali? Il-Kunsill se jiffaċilita l-korpi ta' medjazzjoni transkonfinali fi ħdan il-qafas eżistenti ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja fi ħdan l-UE, bħala l-aħħar rimedju biex jittrattaw każijiet transfruntieri ta’ sekwestru tat-tfal u t-tilwim dwar il-kustodja tal-ġenituri?

5. Il-Kunsill jista' jelabora dwar jekk jappoġġax kwalunkwe inizjattiva fl-Ewropa kollha mmexxija mill-Kummissjoni bl-għan li jiġi varat portal web li fih informazzjoni legali rilevanti dwar il-proċeduri ta' adozzjoni tal-Istati Membri, kif ukoll l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet rilevanti li wieħed jista' jirrikorri għandhom f'każijiet ta' sekwestri transfruntieri jkunu elenkati b'mod ċar u aċċessibbli?

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN
Avviż legali - Politika tal-privatezza