Procedura : 2016/2575(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000027/2016

Teksty złożone :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Debaty :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 28k
15 lutego 2016
O-000027/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000027/2016
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Pavel Svoboda, w imieniu Komisji Prawna
Cecilia Wikström, w imieniu Komisji Petycji

 Przedmiot: Transgraniczna ochrona dobra dziecka w Europie
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W związku ze zbliżającym się przeglądem rozporządzenia Bruksela II bis oraz coraz większym zaniepokojeniem opinii publicznej, o którym świadczy coraz większa liczba petycji kierowanych do Parlamentu, Rada proszona jest o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach:

1. Czy Rada zamierza – w świetle art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który dotyczy współpracy sądowej w sprawach cywilnych – ulepszyć zasady i wytyczne mające na celu ściślejszą współpracę w sprawach transgranicznych dotyczących dzieci poprzez propagowanie takich środków jak mediacja i postępowanie pojednawcze, w tym z rodziną biologiczną, przed oddaniem dziecka do adopcji, kierując się w każdym przypadku dobrem dziecka?

2. W jaki sposób Rada zamierza ułatwić dialog oraz wymianę najlepszych praktyk między służbami socjalnymi, aby opracować strategie polityczne wspierające rodziny w wychowaniu dzieci ukierunkowane na dobro dziecka, a tym samym zmniejszyć liczbę dzieci przekazywanych do ośrodków opieki lub oddawanych do adopcji? Czy Rada zamierza zachęcać do umieszczania rodzeństwa w tej samej rodzinie zastępczej przed ostateczną adopcją, aby zadbać o dobro dziecka?

3. Mając na względzie różnorodność dziedzictwa kulturowego i społecznego, jak Rada wyobraża sobie monitorowanie i koordynację działań służb socjalnych ds. dzieci we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk adopcyjnych w sprawach transgranicznych, aby zadbać o dobro dziecka?

4. Czy Rada poparłaby utworzenie – tam, gdzie to możliwe – wyspecjalizowanych wydziałów w sądach rodzinnych, aby zapewnić spójność oraz sprawną procedurę powrotu w przypadku spraw o charakterze transgranicznym? Czy Rada będzie wspierać działalność organów ds. mediacji transgranicznej w ramach istniejących uregulowań dotyczących współpracy sądowej w UE, które to organy stanowiłyby ostateczny środek przy rozwiązywaniu transgranicznych spraw dotyczących uprowadzania dzieci i sporów o władzę rodzicielską?

5. Czy Rada mogłaby odpowiedzieć, czy poparłaby potencjalną prowadzoną przez Komisję ogólnoeuropejską inicjatywę mającą na celu utworzenie portalu internetowego, gdzie jasno i przystępnie przedstawiane byłyby stosowne informacje prawne o procedurach adopcyjnych w państwach członkowskich, a także o właściwych organach i instytucjach, do których można zwracać się w przypadkach uprowadzeń transgranicznych?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności