Procedură : 2016/2575(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000027/2016

Texte depuse :

O-000027/2016 (B8-0359/2016)

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 20
CRE 27/04/2016 - 20

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 184kWORD 28k
15 februarie 2016
O-000027/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000027/2016
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Pavel Svoboda, în numele Comisia pentru afaceri juridice
Cecilia Wikström, în numele Comisia pentru petiții

 Subiect: Protejarea interesului superior al copilului (la nivel transfrontalier) în Europa
 Răspuns în plen 

Având în vedere viitoarea revizuire a Regulamentului Bruxelles IIa și preocuparea crescândă a opiniei publice, manifestată printr-un număr din ce în ce mai mare de petiții adresate Parlamentului, Consiliul este solicitat să adopte o poziție referitoare la următoarele chestiuni:

1. Având în vedere articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care se referă la cooperarea juridică în materie civilă, intenționează Consiliul să eficientizeze principiile și orientările care vizează intensificarea cooperării în chestiunile transfrontaliere care vizează copiii, promovând măsuri, precum medierea și concilierea, inclusiv cu familia biologică, înainte de a încredința copilul în vederea adopției și ținând întotdeauna seama de interesul superior al copilului?

2. Cum va facilita Consiliul dialogul și schimbul de bune practici între serviciile sociale în vederea dezvoltării de politici care să acorde sprijin familiilor în creșterea copiilor, manifestând o preocupare maximă pentru bunăstarea acestora și reducând astfel numărul de copii preluați în cele din urmă în grija autorităților sau încredințați spre adopție? Intenționează Consiliul să încurajeze plasarea fraților în aceeași familie de plasament înainte de adopția finală, pentru a păstra interesul optim al copilului?

3. Având în vedere diversitatea patrimoniului cultural și social, cum intenționează Consiliul să monitorizeze și să coordoneze funcționarea serviciilor de protecție a copilului în toate statele membre, cu accent deosebit pe practicile de adopție în cazuri transfrontaliere, pentru a asigura respectarea interesului superior al copilului?

4. Ar sprijini Consiliul desemnarea, acolo unde este posibil, a unor camere specializate în cadrul tribunalelor de familie în vederea asigurării coerenței și a unei proceduri rapide de returnare în cazurile transfrontaliere? Va promova Consiliul organismele transfrontaliere de mediere, în cadrul existent al cooperării judiciare din UE, ca ultimă instanță pentru soluționarea cazurilor transfrontaliere de răpire a copiilor și a conflictelor privind autoritatea părintească?

5. Ar putea Consiliul preciza dacă ar sprijini o posibilă inițiativă la nivel european, condusă de Comisie, care ar urmări lansarea unui portal internet care să cuprindă o listă clară și accesibilă cu informațiile juridice relevante privind procedurile de adopție ale statelor membre, precum și autoritățile și instituțiile competente la care să se apeleze pentru cazurile de răpiri transfrontaliere?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate