Процедура : 2016/2584(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000030/2016

Внесени текстове :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Разисквания :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Гласувания :

PV 13/04/2016 - 11.12

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 196kWORD 27k
24 февруари 2016 г.
O-000030/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000030/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Епидемията, предизвикана от вируса Зика
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 1 февруари 2016 г. Комитетът за международни здравни правила при извънредни ситуации обяви, че епидемията, предизвикана от вируса Зика, представлява извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план. Експертите са съгласни, че съществуват сериозни подозрения за причинно-следствена връзка между заразяването с вируса Зика по време на бременност и случаи на микроцефалия, въпреки че това все още не е научно доказано и по тази причина следва да се изследват всички възможни причини за заболяването микроцефалия.

1. Какво е текущото състояние във връзка с огнището на заболяването и разпространението на микроцефалия в ЕС? Какъв е рискът от предаване на заразяването с вируса Зика в ЕС?

2. Комисията вече разгледала ли е възможността да препоръча на здравните органи на ЕС да си сътрудничат с транспортния сектор с цел осигуряване на дезинфекция на товарите, устройствата за транспортиране на товари, както и на пилотските кабини и отделенията за пътници на самолетите, които пристигат от засегнатите области?

3. Комисията счита ли, че сумата от 10 милиона евро съответства на голямото научно предизвикателство, което представлява вирусът и свързаните с него неврологични усложнения, и на необходимостта от разработване на диагностични тестове, ваксина и лечение на заболяването? Какви са начините, по които Комисията може да съдейства за предотвратяване на разпространението на вируса в регионите, които са най-тежко засегнати от епидемията? Какви мерки се предвиждат за предотвратяване на разпространението на заболяването на европейска територия?

4. Някои държави, региони и общини в ЕС вече имат многогодишен опит при проследяването, осведомяването, предотвратяването и борбата във връзка с комара Aedes aegypti. Комисията възнамерява ли да проведе консултации с националните правителства, които притежават подобен експертен опит, с цел да изгради своята стратегия срещу вируса Зика?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност