Postup : 2016/2584(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000030/2016

Předložené texty :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Rozpravy :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Hlasování :

PV 13/04/2016 - 11.12

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 27k
24. února 2016
O-000030/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000030/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Epidemie viru zika
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dne 1. února 2016 vyhlásil krizový výbor Mezinárodních zdravotnických předpisů, že epidemie viru zika představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Odborníci se shodli, že existuje silné podezření na příčinnou souvislost mezi infekcí virem zika během těhotenství a mikrocefalií, ačkoli to nebylo doposud vědecky prokázáno, a tudíž by měly být přezkoumány veškeré možné příčiny mikrocefalie.

1. Jaký je současný stav šíření této nákazy a výskytu mikrocefalie v EU? Jaké je riziko nakažení se virem zika v EU?

2. Uvažovala již Komise nad tím, že doporučí zdravotnickým orgánům EU, aby spolupracovaly s odvětvím dopravy s cílem zajistit dezinfekci nákladu, přepravních kontejnerů a vagonů a kabin pro cestující v letadlech přilétajících z postižených oblastí?

3. Domnívá se Komise, že částka 10 milionů EUR odpovídá rozsahu problému, který tento virus představuje z vědeckého hlediska a z hlediska neurologických komplikací, a potřebě vyvinout na toto onemocnění diagnostické testy, očkovací látku a léčbu? Jak může Komise pomoci zabránit šíření viru v regionech, které jsou postiženy nejvíce? Jaká opatření jsou plánována k zamezení rozšíření nákazy na evropské území?

4. Některé země, regiony a obce v EU již mají dlouholeté zkušenosti s monitorováním, osvětou, prevencí a bojem, pokud jde o komára druhu Aedes aegypti. Má Komise v úmyslu konzultovat vnitrostátní vlády, které tyto znalosti mají, za účelem vytvoření své strategie proti viru zika?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí