Procedure : 2016/2584(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000030/2016

Indgivne tekster :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Forhandlinger :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Afstemninger :

PV 13/04/2016 - 11.12

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 95kWORD 24k
24. februar 2016
O-000030/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000030/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Udbruddet af Zikavirus
 Besvarelse på plenarmøde 

Den 1. februar 2016 erklærede International Health Regulations Emergency Committee, at udbruddet af Zikavirus udgør en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning. Eksperterne var enige om, at der er stærk mistanke om, at Zikavirusinfektion under graviditet kan forårsage mikrocefali, selv om det endnu ikke er videnskabeligt bevist, og at alle mulige årsager til mikrocefali derfor bør undersøges.

1. Hvad er den aktuelle status for dette udbrud af sygdommen og tilfældet af mikrocefali i EU? Hvad er risikoen for overførsel af Zikavirusinfektionen i EU?

2. Har Kommissionen allerede overvejet at råde EU's sundhedsmyndigheder til at samarbejde med transportsektoren for at sikre desinfektion af fragtgods, fragtselskaber og kabiner samt passagerkabiner i fly, der ankommer fra de berørte områder?

3. Mener Kommissionen, at beløbet på 10 mio. EUR står mål med den omfattende videnskabelige udfordring, som virussen og dens neurologiske komplikationer udgør, og behovet for at udvikle diagnosticering af, vaccine mod og behandling af sygdommen? Hvordan kan Kommissionen hjælpe med at undgå spredning af virussen i de regioner, hvor udbruddet er alvorligst? Hvilke foranstaltninger er der planlagt for at hindre sygdommen i at sprede sig på europæisk territorium?

4. Nogle lande, regioner og kommuner i EU har allerede mange års erfaring med overvågning, sensibilisering, forebyggelse og bekæmpelse i forbindelse med myggearten aedes aegypti. Agter Kommissionen at rådføre sig med nationale myndigheder med en sådan ekspertise med henblik på at udarbejde sin strategi mod Zikavirussen?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik