Menettely : 2016/2584(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000030/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Keskustelut :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Äänestykset :

PV 13/04/2016 - 11.12

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 94kWORD 24k
24. helmikuuta 2016
O-000030/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000030/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Zikaviruksen leviäminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kansainvälisen terveyssäännöstön poikkeustilakomitea ilmoitti 1. helmikuuta 2016 että zikaviruksen leviäminen muodostaa kansanterveydellisen uhan. Asiantuntijat olivat erittäin vahvasti sitä mieltä, että raskauden aikana ilmenneen zikavirustartunnan ja mikrokefalian välillä vallitsee kausaalinen suhde, vaikka tätä ei olekaan vielä todennettu tieteellisesti ja siksi olisi syytä tutkia, mitä syitä mikrokefalialle on.

1. Mikä on taudin leviämistä ja mikrokefalian ilmenemistä unionissa koskeva nykyinen tilanne? Mikä on zikavirustartunnan leviämisen riski unionissa?

2. Onko komissio ja harkinnut unionin terveysviranomaisten konsultoimista, jotta ne tekisivät yhteistyötä kuljetusalan kanssa varmistaakseen, että lasti, lastinkuljettajat sekä zikaviruksen pilaamilta alueilta saapuvien lentokoneiden miehistölle ja matkustajille varatut osastot desinfioidaan?

3. Katsooko komissio, että viruksen ja sen aiheuttamien neurologisten komplikaatioiden aiheuttamaan mittaavaan tieteelliseen haasteeseen, diagnostisten testien kehittämistarpeeseen sekä tautia koskevien rokotteiden ja hoidon kehittämiseen suunnatut 10 miljoonaa euroa ovat olleet oikeassa suhteessa ongelman suuruuteen; Millä tavoin komissio aikoo estää viruksen leviämisen niillä alueilla, joilla kyseistä tautia esiintyy rajuimmin? Mitä toimenpiteitä aiotaan toteuttaa, jotta kyetään estämään taudin leviäminen Euroopan alueelle?

4. Eräillä unionin mailla, alueilla ja kunnilla on jo monen vuoden ajalta kokemusta Aedes aegypti -moskiittolajin seurannasta, sitä koskevan tietoisuuden lisäämisestä sekä sen leviämisen ehkäisemisestä ja torjunnasta; Aikooko komissio kuulla asiaan perehtyneiden kansallisten hallitusten mielipidettä kehittääkseen zikaviruksen torjuntaa koskevan strategian?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö