Parlamenta jautājums - O-000030/2016Parlamenta jautājums
O-000030/2016

Zikas vīrusa uzliesmojums

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000030/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2016/2584(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000030/2016
Iesniegtie teksti :
O-000030/2016 (B8-0119/2016)
Pieņemtie teksti :

Starptautisko veselības noteikumu ārkārtas komiteja 2016. gada 1. februārī Zikas vīrusa uzliesmojumu pasludināja par starptautisku sabiedrības veselības ārkārtas situāciju. Eksperti bija vienisprātis — ir nopietns pamats aizdomām, ka inficēšanās ar Zikas vīrusu grūtniecības laikā var izraisīt augļa mikrocefāliju, lai gan zinātniski tas vēl nav pierādīts, un tāpēc ir jāizpēta visi iespējamie mikrocefālijas cēloņi.

1. Kāda pašlaik ir situācija saistībā ar šīs slimības uzliesmojumu un saslimstība ar mikrocefāliju Eiropas Savienībā? Cik liels ir risks, ka Zikas vīrusa infekcija varētu izplatīties ES?

2. Vai Komisija jau ir uzskatījusi par vajadzīgu ieteikt ES veselības aizsardzības iestādēm sadarboties ar transporta nozari, lai nodrošinātu, ka tiek dezinficētas kravas, kravu pārvadātāji, kā arī pilotu kabīne un pasažieru salons gaisa kuģos, kuri ierodas no vīrusa uzliesmojuma skartajām vietām?

3. Vai Komisija uzskata, ka EUR 10 miljoni ir atbilstoša summa, ņemot vērā to, cik sarežģītas problēmas nāksies risināt zinātniekiem, veicot vīrusa un tā izraisīto neiroloģisko komplikāciju pētījumus, un ņemot vērā nepieciešamību izstrādāt diagnostiskos testus, vakcīnu un slimības ārstēšanai vajadzīgo terapiju? Kā Komisija var palīdzēt nodrošināt, ka netiek pieļauta vīrusa tālāka izplatība reģionos, kur ir visnopietnākais tā uzliesmojums? Kādus pasākumus ir plānots veikt, lai nepieļautu slimības izplatīšanos uz Eiropas teritoriju?

4. Dažas valstis, reģioni un pašvaldības Eiropas Savienībā jau ir guvuši pieredzi, daudzus gadus veicot uzraudzības, sensibilizācijas, profilakses un apkarošanas pasākumus attiecībā uz odiem (Aedes aegypti), kuri pārnēsā dzeltenā drudža vīrusu. Vai Komisija plāno apspriesties ar šādu pieredzi guvušo valstu valdībām, lai izveidotu savu stratēģiju cīņai pret Zikas vīrusu?