Procedura : 2016/2584(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000030/2016

Teksty złożone :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Debaty :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Głosowanie :

PV 13/04/2016 - 11.12

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 27k
24 lutego 2016
O-000030/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000030/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Epidemia wirusa Zika
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 1 lutego 2016 r. utworzony w oparciu o międzynarodowe przepisy zdrowotne Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (IHR Emergency Committee) ogłosił, że epidemia wirusa Zika stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Eksperci zgadzają się, że bardzo prawdopodobny jest związek przyczynowy między zakażeniem wirusem Zika u kobiet w ciąży a małogłowiem u niemowląt, choć nie został on jeszcze naukowo udowodniony, a więc należy zbadać wszystkie możliwe przyczyny małogłowia.

1. Jaki jest aktualny stan epidemii tej choroby i jaka jest zachorowalność na małogłowie w UE? Jakie jest ryzyko zakażenia się wirusem Zika w UE?

2. Czy Komisja rozważa już zalecenie unijnym organom ds. zdrowia podjęcia współpracy z branżą transportową, aby zagwarantować dezynfekowanie frachtu, środków transportu towarowego oraz kabin bagażowych i pasażerskich samolotów przybywających z obszarów, na których występuje epidemia?

3. Czy Komisja uważa, że kwota 10 mln EUR jest współmierna do istotnego wyzwania naukowego, jakim jest wirus i powikłania neurologiczne występujące po zakażeniu tym wirusem, a także konieczność opracowania badań diagnostycznych, szczepionki i metod leczenia tej choroby? W jaki sposób Komisja może przyczynić się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego wirusa w regionach, gdzie epidemia jest najgroźniejsza? Jakie przewidziano środki, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się tej choroby na terytorium europejskim?

4. Niektóre kraje, regiony i gminy w UE zgromadziły wieloletnie doświadczenie w dziedzinie monitorowania występowania komarów z gatunku Aedes aegypti, kampanii informacyjnych w tym zakresie oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych komarów i ich zwalczania. Czy Komisja zamierza skonsultować się z rządami krajowymi, które mają takie doświadczenie, przed opracowaniem swojej strategii zwalczania wirusa Zika?

Oryginalny język pytania: EN
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności