Întrebare parlamentară - O-000030/2016Întrebare parlamentară
O-000030/2016

Epidemia cauzată de virusul Zika

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000030/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2016/2584(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000030/2016
Texte depuse :
O-000030/2016 (B8-0119/2016)
Texte adoptate :

La 1 februarie 2016, Comisia de urgențe a Regulamentului sanitar internațional a declarat că epidemia cauzată de virusul Zika reprezintă o urgență internațională în materie de sănătate publică. Experții au fost de acord că există motive foarte întemeiate să se suspecteze existența unei legături cauzale între o infecție cu virusul Zika în timpul sarcinii și apariția microcefaliei, deși nu există încă dovezi științifice în acest sens și, prin urmare, ar trebui analizate toate cauzele posibile ale microcefaliei.

1. Care este situația actuală în legătură cu epidemia cauzată de această boală și câte cazuri de microcefalie s-au înregistrat în UE? Care este riscul transmiterii infecției cu virusul Zika în UE?

2. Are Comisia deja în vedere să recomande autorităților din domeniul sănătății din UE să colaboreze cu sectorul transporturilor pentru a asigura dezinfectarea mărfurilor, a vehiculelor de transport de marfă, precum și a cabinelor și a compartimentelor pentru pasageri ale aeronavelor care vin din zonele afectate?

3. Consideră Comisia că suma de 10 milioane EUR este adecvată pentru provocarea de natură științifică majoră pe care o reprezintă acest virus și complicațiile sale la nivel neurologic și pentru necesitatea de a dezvolta teste de diagnosticare, un vaccin și un tratament pentru această boală? Cum poate ajuta Comisia la împiedicarea răspândirii acestui virus în zonele în care epidemia a atins nivelul cel mai grav? Care sunt măsurile prevăzute pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul european?

4. Unele țări, regiuni și orașe din UE au deja mulți ani de experiență în monitorizarea, sensibilizarea, prevenirea și lupta împotriva bolilor transmise de țânțarul Aedes aegypti. Intenționează Comisia să consulte guvernele naționale care au astfel de cunoștințe de specialitate pentru a-și construi strategia împotriva virusului Zika?