Postup : 2016/2584(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000030/2016

Predkladané texty :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Rozpravy :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Hlasovanie :

PV 13/04/2016 - 11.12

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 192kWORD 26k
24. februára 2016
O-000030/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000030/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Prepuknutie vírusu Zika
 Odpoveď v pléne 

Krízový výbor pre medzinárodné zdravotné predpisy 1. februára 2016 vyhlásil, že prepuknutie vírusu Zika predstavuje mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia s medzinárodným rozmerom. Odborníci sa zhodli, že príčinná súvislosť medzi vírusom Zika počas tehotenstva a mikrocefáliou je veľmi pravdepodobná, hoci to zatiaľ nebolo vedecky dokázané, a preto treba preskúmať všetky možné príčiny mikrocefálie.

1. Aký je súčasný stav šírenia tejto nákazy a výskyt mikrocefálie v EÚ? Aké je riziko prenosu vírusu Zika v EÚ?

2. Uvažovala už Komisia nad tým, že odporučí orgánom EÚ v oblasti zdravotníctva, aby spolupracovali so sektorom dopravy s cieľom zabezpečiť dezinfekciu nákladu, prepravných kontajnerov a vagónov a oddelení pre cestujúcich v lietadlách, ktoré prilietavajú z postihnutých oblastí?

3. Domnieva sa Komisia, že suma 10 miliónov EUR je primeraná rozsahu problému, ktorý vírus predstavuje z vedeckého hľadiska, a z hľadiska neurologických komplikácií, ako aj vzhľadom na potrebu vyvinúť diagnostické testy, vakcíny a lieky na túto chorobu? Ako môže Komisia pomôcť pri zabránení šíreniu vírusu v regiónoch, ktoré sú postihnuté najviac? Aké opatrenia sú plánované na zamedzenie rozšírenia tejto choroby na európske územie?

4. Niektoré krajiny, regióny a mestá a obce v EÚ už majú dlhoročné skúsenosti pri monitorovaní, imunizácii, prevencii a boji proti komárom druhu Aedes aegypti. Mieni Komisia konzultovať s národnými vládami, ktoré takýmito znalosťami disponujú, s cieľom vybudovať svoju stratégiu proti vírusu Zika?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia