Förfarande : 2016/2584(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000030/2016

Ingivna texter :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Debatter :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.12

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 94kWORD 24k
24 februari 2016
O-000030/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000030/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Utbrottet av zikaviruset
 Svar i kammaren 

Den 1 februari 2016 förklarade International Health Regulations Emergency Committee att utbrottet av zikaviruset är ett internationellt hot mot folkhälsan. Experterna enades om att det finns starka misstankar om att zikafeber hos gravida kan orsaka mikrocefalit. De betonade dock att det ännu inte finns några vetenskapliga belägg för detta och att det därför är angeläget att utreda alla möjliga orsaker till mikrocefalit.

1. Hur ser den aktuella situationen ut när det gäller detta utbrott av sjukdomen och förekomsten av mikrocefalit i EU? Hur stor är risken för att zikafeber sprids till EU?

2. Har kommissionen redan övervägt att uppmana EU:s hälsoskyddsmyndigheter att samarbeta med transportsektorn för att säkerställa desinficering av gods, lastrum, kabiner och passagerarutrymmen på de flygplan som anländer från de drabbade områdena?

3. Anser kommissionen att 10 miljoner euro är ett lämpligt belopp för att ta itu med den svåra vetenskapliga utmaning som viruset och dess neurologiska komplikationer utgör och för att tillgodose behovet av att ta fram diagnostiska tester, ett vaccin och en behandling av sjukdomen? På vilka sätt kan kommissionen förhindra att viruset sprids i de regioner där utbrottet är som värst? Vilka åtgärder planeras för att förhindra att sjukdomen sprids till Europa?

4. Några länder, regioner och kommuner i EU har redan många års erfarenhet av övervakning, sensibilisering, förebyggande och bekämpning i samband med myggan Aedes aegypti. Avser kommissionen att, vid utarbetandet av sin strategi mot zikaviruset, rådfråga de nationella regeringar som sitter på sådana expertkunskaper?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy