Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000034/2016Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000034/2016

Hvad er en social AAA-vurdering?

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000034/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Thomas Händel, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2015/3024(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000034/2016
Indgivne tekster :
O-000034/2016 (B8-0117/2016)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I sin tale fra oktober 2014 til Parlamentet erklærede formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, sin ambition om, at EU skulle opnå en social AAA-vurdering. De "fem formænds rapport" om Fuldførelse af EU's Økonomiske og Monetære Union anbefalede et stærkt fokus på beskæftigelse og sociale resultater, samtidig med at det erkendes, at der ikke findes nogen ensartet model. Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik vedtog den 7. december 2015 konklusionerne som "led i visionen om en social AAA-rating for Europa" og understregede, at "social forvaltning bør anvendes fuldt ud for at indkredse og løse vigtige fælles sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer og tendenser, som bør overvåges med henblik på at nå de beskæftigelsesmæssige og sociale mål, herunder Europa 2020-målene". Det skal bemærkes, at Kommissionen siden sin indledende meddelelse endnu ikke har givet konkrete og strukturerede oplysninger om fremskridt hen imod en social AAA-vurdering.

– Hvad er Kommissionens definition af en social AAA-vurdering for Europa, og kan den give konkrete oplysninger om selve begrebet, dets komponenter og de underliggende målsætninger?

– Hvilke eksisterende og nye mekanismer, procedurer, kriterier og målelige mål – inden for og uden for det europæiske semester — vil den anvende for at opnå en social AAA-vurdering, og hvordan vil disse instrumenter blive anvendt?

– Hvad er Kommissionens detaljerede tidsplan for at forfølge en social AAA-vurdering?

– Hvordan kommer den til at fremme konvergens baseret på fælles høje standarder, hvilken type reformer og lovgivning agter den at fremme på EU-plan og nationalt plan, og hvorledes vil den overvåge fremskridtene hen imod disse standarder og en social AAA-vurdering generelt?

– Hvordan vil den sikre, at der opnås en social AAA-vurdering for EU som helhed og ikke blot for Den Økonomiske og Monetære Union?