Parlamendi esitatud küsimus - O-000034/2016Parlamendi esitatud küsimus
O-000034/2016

Mis on sotsiaalvaldkonna AAA-reiting?

Suuliselt vastatav küsimus O-000034/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Thomas Händel, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Menetlus : 2015/3024(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000034/2016
Esitatud tekstid :
O-000034/2016 (B8-0117/2016)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker teatas 2014. aasta oktoobris parlamendis peetud kõnes, et ta soovib, et EL saavutaks sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu. Viie institutsiooni juhi aruandes „Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine“ soovitatakse pöörata suuremat tähelepanu tulemuste saavutamisele tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas, tunnistades samas, et ei ole võimalik kõike ühe mõõdupuu järgi arvestada. Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu võttis 7. detsembril 2015. aastal vastu Euroopa sotsiaalvaldkonna AAA-reitingut puudutavad järeldused, milles rõhutatakse, et sotsiaalvaldkonna juhtimisel tuleks kasutada kõiki võimalusi, et määrata kindlaks peamised ühised tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna probleemid ja suundumused ning et nendega tegeleda eesmärgiga saavutada ühised tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna eesmärgid, sealhulgas strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid. Tuleks märkida, et pärast esialgset teadaannet ei ole komisjon ikka veel esitanud konkreetset ja struktureeritud teavet sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu suunas tehtud edusammude kohta.

– Kuidas määratleb komisjon Euroopa sotsiaalvaldkonna AAA-reitingut ning kas ta saab esitada konkreetseid üksikasju selle mõiste, koostisosade ja eesmärkide kohta?

– Milliseid olemasolevaid ja uusi mehhanisme, menetlusi, näitajaid ja mõõdetavaid eesmärke – Euroopa poolaasta raames ja sellest väljaspool – kavatseb ta kohaldada sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu saavutamiseks ning kuidas neid vahendeid plaanitakse kasutada?

– Milline on sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu saavutamise üksikasjalik ajakava?

– Kuidas ta kavatseb soodustada ühistel kõrgetasemelistel standarditel põhinevat lähenemist, milliseid reforme ja õigusakte ta kavatseb ELi ja riiklikul tasandil edendada ning kuidas ta plaanib kontrollida edusammude tegemist nende standardite täitmisel ja sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu saavutamisel üldiselt?

– Kuidas ta kavatseb tagada, et sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu saavutab kogu EL, mitte ainult majandus- ja rahaliit?