Parlamentarno pitanje - O-000034/2016Parlamentarno pitanje
O-000034/2016

Što je ocjena AAA u području socijalne politike?

Pitanje za usmeni odgovor O-000034/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Thomas Händel, u ime Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Postupak : 2015/3024(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000034/2016
Podneseni tekstovi :
O-000034/2016 (B8-0117/2016)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

U svom je obraćanju Parlamentu u listopadu 2014. predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker izjavio da želi da EU postigne ocjenu AAA u području socijalne politike. U izvješću petorice predsjednika naslovljenom „Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije” preporučeno je poseban naglasak staviti na zapošljavanje i socijalnu učinkovitost, imajući na umu da ne postoji univerzalno rješenje. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača na svojem je sastanku od 7. prosinca 2015. donijelo zaključke koji su predstavljeni kao dio vizije za ocjenu AAA u području socijalne politike za Europu te istaknulo da bi socijalno upravljanje trebalo u potpunosti iskoristiti za određivanje i rješavanje ključnih zajedničkih socijalnih izazova i izazova u području zapošljavanja te trendova koje je potrebno pobliže pratiti kako bi se ostvarili zajednički ciljevi socijalne politike i zapošljavanja, uključujući ciljeve programa Europa 2020. Potrebno je napomenuti da nakon svoje prve izjave Komisija još uvijek nije objavila konkretne i strukturirane informacije o napretku prema ostvarenju ocjene AAA u području socijalne politike.

– Koju definiciju ocjene AAA u području socijalne politike za Europu predlaže Komisija i može li objaviti konkretne pojedinosti u vezi s tom ocjenom, njezinim sastavnim dijelovima i glavnim ciljevima?

– Koje će postojeće ili nove mehanizme, postupke, pokazatelje i mjerljive ciljeve, u okviru europskog semestra i izvan njega, Komisija koristiti za postizanje ocjene AAA u području socijalne politike te na koji način?

– Koji su detaljni rokovi koje Komisija predlaže za ostvarivanje ocjene AAA u području socijalne politike?

– Na koji će način promicati konvergenciju utemeljenu na zajedničkim visokim standardima, koje reforme i zakonodavstvo namjerava promicati na europskoj i nacionalnoj razini te kako će pratiti napredak prema ostvarenju tih standarda i ocjene AAA u području socijalne politike općenito?

– Na koji će način osigurati da se ocjena AAA u području socijalne politike postigne za cijeli EU, a ne samo za ekonomsku i monetarnu uniju?