Întrebare parlamentară - O-000034/2016Întrebare parlamentară
O-000034/2016

Ce este ratingul "social de triplu A"?

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000034/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Thomas Händel, în numele Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Procedură : 2015/3024(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000034/2016
Texte depuse :
O-000034/2016 (B8-0117/2016)
Voturi :
Texte adoptate :

În discursul său din octombrie 2014 adresat Parlamentului, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, și-a declarat ambiția ca UE să obțină un rating „social de triplu A”. Raportul celor 5 președinți, intitulat „Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei” a recomandat un accent puternic asupra ocupării forței de muncă și a performanței sociale, recunoscând totodată că nu există un model universal. Reuniunea Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori din 7 decembrie 2015 a adoptat concluziile care fac „parte din viziunea pentru un rating social de triplu A pentru Europa”, subliniind faptul că „guvernanța socială ar trebui să fie folosită la potențialul său maxim, pentru a identifica și a aborda principalele provocări sociale și în materie de ocupare a forței de muncă comune și tendințele de urmărit în vederea realizării obiectivelor comune în domeniul social și al ocupării forței de muncă, inclusiv a obiectivelor Strategiei Europa 2020.” Trebuie remarcat faptul că, ulterior anunțului său inițial, Comisia nu a furnizat încă informații concrete și structurate privind progresele în vederea obținerii unui rating social de triplu A.

– Cum definește Comisia ratingul social de triplu A pentru Europa și poate Comisia să ofere detalii concrete privind acest concept, componentele și obiectivele sale fundamentale?

– Ce mecanisme, proceduri, indicatori și obiective măsurabile, deja existente și noi - în cadrul și în afara semestrului european - va aplica Comisia pentru a atinge un rating social de triplu A și cum vor fi utilizate aceste instrumente?

– Care este calendarul său detaliat pentru urmărirea unui rating social de triplu A?

– Cum va promova convergența pe baza standardelor comune de înalt nivel, ce tipuri de reforme și legislație intenționează să promoveze la nivelul Uniunii și la nivelul național și cum va monitoriza progresele în vederea atingerii acestor standarde și a unui rating social de triplu A, în general?

– Cum va asigura obținerea unui rating social de triplu A pentru întreaga Europă și nu doar pentru uniunea economică și monetară?