Förfarande : 2015/3024(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000034/2016

Ingivna texter :

O-000034/2016 (B8-0117/2016)

Debatter :

PV 08/03/2016 - 15
CRE 08/03/2016 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 25k
25 februari 2016
O-000034/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000034/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Thomas Händel, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 Angående: Vad är ett socialt AAA-betyg?
 Svar i kammaren 

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker förklarade i sitt tal inför parlamentet i oktober 2014 att hans ambition var att EU skulle uppnå ett socialt AAA-betyg. I de fem ordförandenas rapport om färdigställandet av Europas ekonomiska och monetära union rekommenderas ett starkt fokus på sysselsättning och resultat på det socialpolitiska området, samtidigt som det erkänns att det inte finns någon standardmall. Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) antog slutsatser vid mötet den 7 december 2015 som en del av visionen om ett socialt AAA-betyg för EU, och betonade att ”social styrning bör utnyttjas till sin fulla potential för att identifiera och ta itu med centrala gemensamma sociala utmaningar och trender som bör bevakas på det sociala området och sysselsättningsområdet i syfte att uppnå de gemensamma sociala och sysselsättningspolitiska målen, inbegripet målen i Europa 2020-strategin”. Det kan konstateras att kommissionen efter sitt ursprungliga tillkännagivande ännu inte har förmedlat några konkreta och strukturerade uppgifter om framstegen i fråga om ett socialt AAA-betyg.

– Vilken är kommissionens definition av ett socialt AAA-betyg för EU, och kan den ge konkreta upplysningar om själva begreppet, vad det består i och vilka de grundläggande målen är?

– Vilka befintliga och nya mekanismer, förfaranden, kriterier och mätbara mål – inom och utanför den europeiska planeringsterminen – kommer den att tillämpa för att uppnå ett social AAA-betyg, och hur kommer dessa instrument att användas?

– Vilken är den detaljerade tidsplanen för att uppnå ett socialt AAA-betyg?

– Hur kommer kommissionen att främja konvergens utifrån gemensamma höga standarder, vilken sorts reformer och lagstiftning avser den att främja på EU-nivå och nationell nivå, och hur kommer den att övervaka framstegen i riktning mot dessa standarder och ett socialt AAA-betyg generellt?

– Hur kommer kommissionen att se till att ett socialt AAA-betyg uppnås för EU som helhet och inte enbart för den ekonomiska och monetära unionen?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy