Menetlus : 2016/2569(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000035/2016

Esitatud tekstid :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Arutelud :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 193kWORD 26k
29. veebruar 2016
O-000035/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000035/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons, fraktsiooni PPE nimel
Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, fraktsiooni S&D nimel
Julie Girling, Bolesław G. Piecha, fraktsiooni ECR nimel
Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, fraktsiooni ALDE nimel
Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Bas Eickhout, Jill Evans, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth, John Stuart Agnew, fraktsiooni EFDD nimel

 Teema: Talidomiid
 Vastus täiskogul 

Euroopa Komisjoni tähistas 2015. aastal 50 aasta möödumist Euroopa esimeste ravimialaste õigusaktide vastuvõtmisest, mille eesmärk oli tagada ravimite ohutus. Talidomiiditragöödia oli üks peamisi põhjuseid, miks võeti vastu ELi ravimialased õigusaktid, mida on sellest ajast täiustatud selle tagamiseks, et turule lastavate ravimite suhtes kehtiksid garanteeritult kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid. Ravimeid käsitlev ELi õigus Euroopas on seetõttu selle tragöödiaga lahutamatult seotud.

Ravimit talidomiid kasutati 1950. aastate lõpus ja 1960. aastate algul rasedate naiste hommikuse iivelduse leevendamiseks ning samuti peavalu, unetuse ja külmetushaiguste raviks. Seda ravimit turustati palju aastaid mitmes Euroopa riigis ning ilmnes, et sellel on rasedatele naistele rasked kõrvaltoimed – nimelt põhjustas see nende lastel kaasasündinud väärarenguid. Paljud ELi liikmesriigid kannatasid selle tragöödia tõttu, mille ohvrid püüavad tänaseni leida võimalust, kuidas katta kulusid, mis on seotud nende aastatega üha halveneva tervisliku ja füüsilise seisundiga.

Kas komisjon kirjeldaks sellega seoses üksikasjalikult meetmeid, mida ELi tasandil on võetud ja kavatsetakse võtta talidomiidi ohvritele ja nende peredele tõhusa toetuse ja abi pakkumiseks? Kuna talidomiidi kirjutati välja mitmes Euroopa riigis, siis kas komisjoni arvates ei peaks Euroopa tasandil olema raamprotokoll, mille alusel kõik talidomiidi tõttu kannatanud ELi kodanikud saaksid samasugust hüvitist sõltumata sellest, millisest liikmesriigist nad pärit on?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika