Parlamenti kérdés - O-000035/2016Parlamenti kérdés
O-000035/2016

A talidomid

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000035/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Julie Girling, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében
Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout, Jill Evans, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2016/2569(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000035/2016
Előterjesztett szövegek :
O-000035/2016 (B8-0120/2016)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Bizottság 2015-ben ünnepelte a gyógyszerekre vonatkozó első európai jogszabály 50. évfordulóját, amelynek célja a gyógyszerek biztonságosságának garantálása volt. A talidomiddal kapcsolatos tragédia volt az egyik fő oka a gyógyszerekre vonatkozó uniós jogszabály megalkotásának, amelyet azóta is folyamatosan javítanak, hogy biztosítsák, hogy a forgalomba hozott gyógyszerek garantáltan magas minőségi és biztonságossági követelményeknek feleljenek meg. A gyógyszerekre vonatkozó uniós jog ezért szervesen összekapcsolódik a tragédiával.

A talidomidot a várandós nők reggeli rosszullétének, valamint fejfájás, álmatlanság és megfázás kezelésére szolgáló gyógyszerként használták az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején. A készítmény különböző európai országokban több évig kereskedelmi forgalomban volt, és kiderült, hogy súlyos mellékhatásai vannak a várandós nőkre, akiknek gyermekei születési rendellenességekkel jöttek világra. A tragédia számos európai országot érintett, ahol az áldozatok még mindig próbálnak megoldást találni az évek során egyre romló egészségügyi és fizikai állapotuk miatt felmerülő költségek fedezésére.

Ezzel összefüggésbenlegyen szíves ismertetni a Bizottság, hogy milyen intézkedéseket tettek és fognak tenni uniós szinten annak érdekében, hogy tényleges támogatást és segítséget nyújtsanak a talidomid áldozatainak és családjuknak? Mivel a talidomidot számos európai országban felírták, a Bizottság szerint létre kellene-e hozni egy európai szintű keretjegyzőkönyvet, amelynek értelmében a talidomid által érintett valamennyi európai polgár hasonló kártérítésben részesülne, függetlenül attól, hogy melyik tagállam polgára?