Διαδικασία : 2016/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000038/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000038/2016 (B8-0367/2016)

Συζήτηση :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 190kWORD 29k
2 Μαρτίου 2016
O-000038/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000038/2016
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 Θέμα: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP))
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στην παράγραφο 10 του ψηφίσματός του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA, το Κοινοβούλιο «αναθέτει στην επιτροπή του Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με την επιτροπή του Εξωτερικών Υποθέσεων, και ιδίως την υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να συνεχίσουν την έρευνά τους σχετικά με ”εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από την CIA” και να υποβάλει έκθεση εντός του έτους στην ολομέλεια, με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από την CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Ενόψει της συζήτησης που διεξήχθη στην ολομέλεια στις 9 Οκτωβρίου 2013 και της παραγράφου 13 του ψηφίσματος της 10ης Οκτωβρίου 2013 στο οποίο το Κοινοβούλιο επαναλάμβανε τις ειδικές συστάσεις του προς το Συμβούλιο, η επιτροπή LIBE ζητεί από το Συμβούλιο να απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Ποιες συστάσεις τηρήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το Συμβούλιο;

Ειδικότερα:

– έχει το Συμβούλιο ζητήσει συγνώμη για την παραβίαση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες, όταν εσφαλμένα προσπάθησε να πείσει το Κοινοβούλιο να δεχθεί σκόπιμα συντομευμένες αποδόσεις των πρακτικών των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου για το δημόσιο διεθνές δίκαιο (COJUR) και τις διατλαντικές σχέσεις (COTRA) με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ;

– έχει εκδώσει το Συμβούλιο δήλωση όπου αναγνωρίζεται η συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα της CIA και οι δυσκολίες που συνάντησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ερευνών;

– έχει παράσχει το Συμβούλιο την πλήρη υποστήριξή του στις διαδικασίες εξεύρεσης της αλήθειας και λογοδοσίας στα κράτη μέλη, εξετάζοντας επίσημα το ζήτημα στις συνεδριάσεις της επιτροπής Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ανταλλάσσοντας όλες τις πληροφορίες, παρέχοντας συνδρομή στις έρευνες και, ειδικότερα, εγκρίνοντας αιτήματα για πρόσβαση σε έγγραφα;

– διεξήγαγε το Συμβούλιο ακροάσεις με αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλειας της ΕΕ προκειμένου να διευκρινίσει τη γνώση τους όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα της CIA και την απάντηση της ΕΕ;

– πρότεινε το Συμβούλιο ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να εγγυηθεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και έναν σαφή διαχωρισμό των ρόλων μεταξύ των δραστηριοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών και επιβολής του νόμου, έτσι ώστε οι υπηρεσίες πληροφοριών να μην έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν εξουσίες σύλληψης και κράτησης;

2. ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο για τη βελτίωση της εφαρμογής των συστάσεων αυτών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου