Procedură : 2016/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000038/2016

Texte depuse :

O-000038/2016 (B8-0367/2016)

Dezbateri :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 185kWORD 29k
2 martie 2016
O-000038/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000038/2016
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 Subiect: Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP))
 Răspuns în plen 

La punctul 10 din Rezoluția sa din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA, Parlamentul „îi încredințează Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, cu asocierea Comisiei pentru afaceri externe și, în special, a Subcomisiei pentru drepturile omului, sarcina de a continua ancheta sa privind « presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri » și de a informa plenul cu privire la această chestiune, în termen de un an, prin adoptarea următoarelor măsuri: punerea în aplicare a recomandărilor din Rezoluția sa din 11 septembrie 2012, referitoare la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri: monitorizarea raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European”.

Având în vedere dezbaterea din plen din 9 octombrie 2013 și punctul 13 din Rezoluția din 10 octombrie 2013, în care Parlamentul și-a reiterat recomandările specifice adresate Consiliului, Comisia LIBE solicită Consiliului să răspundă la următoarele întrebări:

1. Ce recomandări au fost urmate și puse în aplicare de către Consiliu?

În special:

– și-a cerut Consiliul scuze pentru încălcarea principiului cooperării loiale între instituțiile Uniunii, astfel cum este consacrat în tratate, atunci când a încercat în mod incorect să convingă Parlamentul să accepte versiuni scurtate în mod intenționat ale proceselor-verbale ale reuniunilor Grupului de lucru al Consiliului pentru drept internațional public (COJUR) și ale Grupului de lucru al Consiliului pentru relațiile transatlantice (COTRA) cu înalți funcționari americani?

– a emis Consiliul o declarație prin care să recunoască implicarea statelor membre în programul CIA și dificultățile întâmpinate de statele membre în cadrul anchetelor?

– și-a oferit Consiliul sprijinul deplin în procesele de aflare a adevărului și de stabilire a răspunderii din statele membre, prin abordarea în mod oficial a problemei în cadrul reuniunilor Consiliului Justiție și Afaceri Interne, prin împărtășirea tuturor informațiilor, prin oferirea de sprijin în anchete și, în special, prin aprobarea solicitărilor de acces la documente?

– a organizat Consiliul audieri împreună cu agențiile de securitate relevante ale UE pentru a clarifica ce cunoștințe dețin cu privire la implicarea statelor membre în programul CIA și reacția UE?

– a propus Consiliul măsuri de protecție, astfel încât să garanteze respectarea drepturilor omului în cadrul schimbului de informații, precum și delimitarea strictă a rolurilor între activitățile informaționale și cele de aplicare a legii, astfel încât serviciile de informații să nu aibă dreptul de a-și asuma competențe de arestare și detenție?

2. Ce măsuri intenționează să adopte Consiliul pentru a îmbunătăți urmarea acestor recomandări?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate